Modivid

Modivid

Flakon IM/IV

SanofiAventis

Sefodizim disodyum

Ambalaj: 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonları,diğer alt ve üst üriner sistem enfeksiyonları, alt solunum yollarıenfeksiyonları ve gonorede endikedir. Zayıf düşmüş ya da immün defektlihastaların yukarıda sayılan tüm enfeksiyonlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlereaşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlere veya diğerblaktam antibiyotiklere karşıaşırı duyarlığı olan hastalarda çapraz duyarlık olasılığı vardır.Kesin bir endikasyon yoksa gebelikte ve özellikle gebeliğin ilk üçayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemeklebirlikte, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Ciddi renal yetmezliğiolan hastalarda doz kreatinin klirensine gö-re ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Ürtikerşeklinde alerjik deri reaksiyonları, ilaç ateşi, şiddetli akut alerjikreaksiyonlar (anafilaksi) oluşabilir ve acil tedavi gerekebilir.Bulantı ve kusma, ishal, psö-domembranöz kolit, serum karaciğer enzimlerindeve bilirubinde yükselme, trobositopeni, eozinofili, lö-kopenive nadiren hemolitik anemi ve agranülositoz, renal fonksiyon bozuklukları,serum kreatininde ve ürede yükselme, nadiren intersitisyel nefrit,veno enflematuvar irritasyon ve enjeksiyon yerinde ağrı meydanagelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefodizmile birlikte probenesid kullanımı, sefodizm itrahını geciktirir.Sefodizmin aminoglikozid, amfoterisin B, siklosporin, sisplatin,vankomisin, polimiksin B veya kolistin ile birlikte kullanımı sözkonusu ilaçların nefrotoksik etkilerini güçlendirebilir. Furosemidgibi güçlü diüretiklerle tedavi edilen hastalarda, yüksek doz -sefalosporinlerletedavi uygulanması böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir.

Doz Önerisi: Pozoloji ve kullanım şekli enfeksiyonun şiddetine,patojenlerin duyarlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Yetişkinve adö-lesanda aşağıdaki dozlar ö-nerilir. Kadında komplike olmayanalt idrar yolu enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g veya 2 g, sadecetek doz; günlük doz 1 g veya 2 g. Diğer üst ve alt idrar yolları enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g veya 2 g Günde bir kez; günlük doz 1 g veya 2 g. Maksimum2 g 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Genel uygulama 1 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 2 g.Maksimum 2 g günde bir kez veya 12 saatte bir; günlük doz 4 g. Gonoretek doz 0.25 veya 0.5 g ile tedavi edilir. IM enjeksiyonlarda doz 1g’yi geçmemelidir. Gerekirse,Modividkısa süreli IV enfüzyon şeklinde verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.