Moduretic

Moduretic

Tablet

MSD

Hidroklorotiyazit50 mg, amilorid HCl dihidrat 5 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Endikasyon: Tek başınaya da diğer antihipertansif ilaçlara ek bir ilaç olarak hipertansiyon,kardiyak kö-kenli ödem, assit ve ödemle birlikte olan karaciğer sirozununtedavisinde, potasyum eksikliği bulunduğundan ya da gelişebileceğindenkuşkulanılan hastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Hiperkalemi,aynı anda başka bir kaliüretik tedavinin ya da potasyum destek tedavisininuygulanıyor olması, böbrek yetersizliği (anü-ri, akut böbrek yetersizliği,şiddetli ilerleyici böbrek hastalığı ve diyabetik nefropati) vebileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Bu hasta grubunda bazı ölüm olguları bildirilmiştir.Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda ilacın birikici etkilerigelişebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da ilerleyici karaciğerhastalığı bulunanlarda tiyazitler dikkatle kullanılmalıdır.Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir. Hafif ödemi bulunan ya da bulunmayan, bunun dışında sağlıklıgebe kadınlarda diüretiklerin rutin kullanımı endike değildirve gerek anneyi, gerekse fetüsü gereksiz yere tehlikeye sokar.Tiyazitler anne sütüne geçtiğinden, ilacın kullanılması zorunluysaemzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Genellikleiyi tolere edilir. Basit yan etkiler sık bildirilmiş olmasına karşın,önemli yan etkiler sık bildirilmemiştir. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk,kırgınlık, gö-ğüs ağrısı, sırt ağrısı, senkop, aritmi, taşikardi, dijitaltoksisitesi, ortostatik hipotansiyon, anjina pektoris, bulantı,iştahsızlık, kusma, diyare, kabızlık, karın ağrısı, gastrointestinalkanama, iştah değişiklikleri, batın dolgunluğu, flatülans, susama,hıçkırık, yüksek serum potasyum düzeyleri (5.5 mEq/l’nin üstünde),elektrolit dengesizliği, hiponatremi, gut, dehidratasyon, dö-küntü,kaşıntı, kızarma, bacak ağrısı, kas krampları, eklem ağrısı, başdönmesi, vertigo, parestezi, stupor, insomnia, sinirlilik, mentalkonfüzyon, depresyon, uyku hali, dispne, ağızda kö-tü tat, görsel bozukluk,nazal konjesyon, impotens, dizüri, noktüri, inkontinans, böbrekfonksiyon bozukluğu gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, barbitüratlarya da narkotiklerle beraber verildiğinde ortostatik hipotansiyondaşiddetlenme gö-rülebilir. Antidiyabetik ilaçların dozunun yenidenayarlanması gerekebilir. Hidroklorotiyazit diğer antihipertansifilaçların etkilerini potansiyelize eder. Birlikte verildiğindebu ilaçların ve özellikle ganglion blokerlerinin dozajını azaltmakgerekebilir. Kortikosteroidler ve ACTH ile beraber verildiğindeşiddetli elektrolit eksikliği, özellikle hipokalemi gö-rülebilir.Presör aminlere verilen yanıtı azaltabilir, ancak bu azalma kullanılmalarınıengelleyecek kadar değildir. Tübokürarin gibi depolarizan olmayankas gevşeticilere verilen yanıtı artırabilir. Diüretikler genellityum klirensini azaltır ve lityum toksisite riskini artırırlar.NSAİ ilaçlar, diüretiklerin antihipertansif, natriüretik ve diüretiketkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda günde tek doz veya bö-lünmüş dozlarhalinde tok karnına alınan 1-2 Tablet, maksimum 4 Tablettir. Kardiyakkö-kenli ödemde günde 1 ya da 2 Tabletle başlanır, 4 tableti aşmamakkoşuluyla dozaj artırılabilir. Asitli karaciğer sirozunda günde1 Tabletle başlanır. Günde 4 tableti aşmamak koşuluyla gerektiğindeetkili diürez sağlanıncaya kadar doz arttırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.