Monopril

Monopril

Monopril nedir ne için kullanılır, Monopril nasıl kullanılır, Monopril ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Fosinopril sodyum

Ambalaj:

 10mgx28 tablet

: : 20 mgx20 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyon: Fosinopril hipertansiyon tedavisinde endikedir. Tek başına ya da tiyazit diüretikler gibi başka bir antihipertansif ajan ile kombine kullanılabilir.Kalp Yetersizliği: Fosinopril kalp yetersizliği tedavisinde bir diüretik ile kombine kullanılır. Fosinopril buhastalarda semptomları geçirir ve egzersiz toleransını artırır,kalp hastalığının ciddiyetini azaltır ve kalp yetersizliğinden dolayı hastaneye kaldırılma oranını düşürür.

Kontrendikasyon:

 Fosinopril Veya diğer aCE inhibitörlerine karşı aşırı duyarlı larda kontrendikedir.

Uyarılar:

 ACE inhibitör tedavisi gören hastalarda ekstremitelerde, yüzde, dudaklarda, mukoz membranlarda,dilde, glottis ya da larenkste anjiyoödem gö-rülebilir. Kronik kalp yetersizliği ve/veya böbrek yetersizliği olan hastalarda ACE inhibitörü tedavisi aşırı hipotansiyona neden olabilir. ACE inhibitörü tedavisi sırasında sarılık olan ya da karaciğer enzimleri dikkati çekecek kadar yükselen hastalarda ACE inhibitörü bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Gebelikte kullanımı fetusa zarar verebileceğinden,kullanılmamalıdır. Fosinopril anne sütüne geçtiğinden, anne veemzirilen bebeğe yarar/zarar oranı dikkate alınarak ya emzirme yada ilaç kesilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı/kusma, diyare nedir. Ender görülen yan etkiler ise ortostatik hipotansiyon, palpitasyon, halsizlik,ateş, kilo artışı, aşırı terleme, kardiyorespiratuar durma, ritim bozuklukları, periferal ödem, hipertansiyon, hipotansiyon, senkop,iletim bozukluğu, kaşıntı, döküntü, gut, seksüel disfonksiyon, iştah azalması, ağız kuruluğu, konstipasyon, gaz, anjiyoödem, miyalji,ekstremitelerde zayıflık, serebral enfarktüs, geçici iskemik kriz, depresyon, parestezi, davranış değişikliği, tremor, rinit,sinüzit, trakeobronşit, plö-ritik gö-ğüs ağrısı, görme ve tat alma bozuklukları, anormal idrara çıkma.

İlaç Etkileşimleri:

 Fosinopril tedavisi antasitler(alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit, simetikon gibi), lityum,nonsteroidal antienflamatuvarlar (indometazin ve aspirin gibi),potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, amilorid, triamteren gibi) ve potasyum takviyesi ile etkileşebilir. Diüretik kullanan,ciddi tuz kısıtlaması veya diyalizde olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyonda başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir.Tedavi Kan basıncındaki değişikliklere göre ayarlanmalıdır. Genel doz günde bir kez 10w-40 mg’dir. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Tedaviye başlarken hasta yakından izlenmelidir.Eğer başlangıç dozu iyi tolere edilirse, klinik yanıta göre doz her hafta artırılarak günde tek doz 40 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...