Multisef

Multisef

Multisef nedir ne için kullanılır, Multisef nasıl kullanılır, Multisef ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Sefuroksim sodyum

Ambalaj:

 250 mg 1 Flakon ve 2 mL'lik 1 eritici Ampul

: : 750 mg 1 Flakon ve 6 mL’lik 1 eritici Ampul.

Endikasyon:

 Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer apsesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 IVuygulamanınardından seyrek olarak trombofilebit oluşabilir; deri dö-küntüsü,ürtiker ve prurit izlenebilir. Bulantı, diyare ve kolit ile psödomembranöz kolit, hemoglobin ve hematokrit azalması, geçici eozinofili, nötropeni ve lökopeni izlenebilir.

Doz Önerisi: 

Multisef Enjektabl IM ve IV yollardan uygulanabilir.Yetişkinler için günde 8 saat ara ile uygulanan ve 5 ya da 10 gün süren bir tedavi şeması önerilir. Genelde, komplikasyonsuz idrar yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yaygın gonokoksik enfeksiyonlar ve komplikasyonsuz pnömoni tedavilerinde ö-nerilendoz 8 saat ara ile 750 mg şeklindedir. Ciddi ve ağır seyreden enfeksiyonlar bu doz 1.5 g’ye yükseltilmelidir. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında 8 saat ara ile 1.5 g doz sefuroksim önerilir. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar ile az derecede duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda 1.5 g doz 6 saat ara ile uygulanabilir.Bakteriyel menenjit olgularında 8 saat ara ile uygulanan doz,her uygulamada 3g’yi geçmemelidir. Komplikasyonsuz gonokoksik enfeksiyonlar da önerilen doz IM yoldan her iki kalçaya 1.5 g doz uygulanması şeklindedir ve oral yoldan da 1 g probenesid verilmelidir. Cerrahi Olgularda profilaktik olarak 1.5 g sefuroksimin ameliyattan ortalama 1 saat önce IV yoldan uygulanması önerilir. eğer girişim süresi uzarsa 8 saat ara ile 750 mg doz IV ya da IM yoldan verilmelidir. açık kalp ameliyatlarında profilaktik olarak 1.5 g sefuroksim anestezi yapılırken IV yoldan uygulanmalı ve ardından 12 saat ara ile total 6 g doz verilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...