Multisef

Multisef

Flakon

Mustafa Nevzat

Sefuroksim sodyum

Ambalaj: 250 mgx 1 Flakon ve 2 mL’lik 1 eritici Ampul

: : 750 mgx1Flakon ve 6 mL’lik 1 eritici Ampul.

Eşdeğeri: AksefFlakon: 250 mgx 1 Flakon, 750mgx1 Flakon(Nobel);Zinnat Flakon: 250 mgx1 Flakon, 750 mgx1 Flakon(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer apsesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: IVuygulamanınardından seyrek olarak trombofilebit oluşabilir; deri dö-küntüsü,ürtiker ve prürit izlenebilir. Bulantı, diyare ve kolit ile psö-domembranözkolit, hemoglobin ve hematokrit azalması, geçici eozinofili, nötropenive lö-kopeni izlenebilir.

Doz Önerisi: Multisef Enjektabl IMve IV yollardan uygulanabilir.Yetişkinler için günde 8 saat ara ile uygulanan ve 5 ya da 10 gün sürenbir tedavi şeması ö-nerilir. Genelde, komplikasyonsuz idrar yollarıenfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yaygın gonokoksikenfeksiyonlar ve komplikasyonsuz pnö-moni tedavilerinde ö-nerilendoz 8 saat ara ile 750 mg şeklindedir. Ciddi ve ağır seyreden enfeksiyonlardabu doz 1.5 g’ye yükseltilmelidir. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında8 saat ara ile 1.5 g doz sefuroksim ö-nerilir. Hayatı tehdit edenenfeksiyonlar ile az derecede duyarlı mikroorganizmaların nedenolduğu enfeksiyonlarda 1.5 g doz 6 saat ara ile uygulanabilir.Bakteriyel menenjit olgularında 8 saat ara ile uygulanan doz,her uygulamada 3 g’yi geçmemelidir. Komplikasyonsuz gonokoksikenfeksiyonlarda ö-nerilen doz IM yoldan her iki kalçaya 1.5 g doz uygulanmasışeklindedir ve oral yoldan da 1 g probenesid verilmelidir. Cerrahiolgularda profilaktik olarak 1.5 g sefuroksimin ameliyattan ortalama1 saat önce IV yoldan uygulanması ö-nerilir. eğer girişim süresiuzarsa 8 saat ara ile 750 mg doz IV ya da IM yoldan verilmelidir. açıkkalp ameliyatlarında profilaktik olarak 1.5 g sefuroksim anesteziyapılırken IV yoldan uygulanmalı ve ardından 12 saat ara ile total6 g doz verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.