Nalokson HCl

Nalokson HCl

Ampul

Abbott

Nalokson HCI

Ambalaj: 0.4mg/1 mLx1 ampul.

Endikasyon: Nalbufin,pentazosin ve butorfanol gibi narkotikantagonist analjeziklerve propoksifen, metadon gibi doğal ve sentetik narkotikleri kapsayanopioidlerin neden olduğu solunum depresyonu dahil narkotik depresyonuntümüyle veya kısmen antagonize edilmesinde endikedir. Naloksonayrıca, kuşkulanılan akut opioid doz aşımının tanısında da endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Opioidlere fiziksel bağımlılığıolduğu bilinen veya kuşkulanılan kişilerde ve bu durumdaki annelerdendoğan çocuklarda nalokson dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde sadeceaçıkça gerekli ise kullanılmalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığıbilinmediğinden, emziren annelerde uygulandığında dikkatliolunmalıdır.

Yan Etkileri: Narkotik depresyonun aniden kesilmesibulantı, kusma, terleme, taşikardi, kan basıncı yükselmesi, titreme,konvülziyon ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Postoperatif hastalardagerekli olandan daha yüksek dozda nalokson verilmesi, analjezininanlamlı ölçüde antagonize edilmesi ve heyecanlanma ile sonuçlanır.

İlaç Etkileşimleri: Bisülfit, metabisülfit, uzunzincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH’sı alkalenolan herhangi bir Solüsyonla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: IV, IM veya SC olarak uygulanabilir. En hızlı şekildeetki başlangıcı IV uygulama ile sağlanır ve acil durumlarda önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.