Nalokson HCl

Nalokson HCl

Nalokson HCl nedir ne için kullanılır, Nalokson HCl nasıl kullanılır, Nalokson HCl ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Nalokson HCL

Ambalaj:

 0.4mg/1 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Nalbufin,pentazosin ve butorfanol gibi narkotikantagonist analjeziklerve propoksifen, metadon gibi doğal ve sentetik narkotikleri kapsayanopioidlerin neden olduğu solunum depresyonu dahil narkotik depresyonun tümüyle veya kısmen antagonize edilmesi de endikedir. Nalokson Ayrıca, kuşkulanılan akut opioid doz aşımının tanısında da endikedir.

Kontrendikasyon:

 Aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler de kontrendikedir.

Uyarılar:

 Opioidlere fiziksel bağımlılığıolduğu bilinen veya kuşkulanılan kişilerde ve bu durumdaki annelerdendoğan çocuklarda nalokson dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde sadece açıkça gerekli ise kullanılmalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelerde uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Narkotik depresyonun aniden kesilmesi bulantı, kusma, terleme, taşikardi, kan basıncı yükselmesi, titreme,konvülziyon ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Postoperatif hastalardagerekli olandan daha yüksek dozda nalokson verilmesi, analjezininanlamlı ölçüde antagonize edilmesi ve heyecanlanma ile sonuçlanır.

İlaç Etkileşimleri:

 Bisülfit, metabisülfit, uzun zincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH’sı alkalen olan herhangi bir Solüsyonla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi:

 IV, IM veya SC olarak uygulanabilir. En hızlı şekilde etki başlangıcı IV uygulama ile sağlanır ve acil durumlarda önerilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...