Naropin

Naropin

Naropin nedir ne için kullanılır, Naropin nasıl kullanılır, Naropin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Ropivakain

Ambalaj:

 2 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul ve 20 mLx5 plastik ampul

: : 7.5 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul

: : 10 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul.

Endikasyon:

 Yüksek Dozlarda cerrahi anestezi sağlarken, düşük dozlarda sınırlı ve ilerleyici olmayan motor blok ile duyusal blok (analjezi) sağlar. Cerrahi anestezide,Sezeryan girişimi dahil cerrahi amaçlı epidural anestezi, pleksus bloğu, periferik sinir bloğu ve infiltrasyon anestezisi; akut ağrı tedavisinde, sürekli epidural infüzyon veya aralıklı bolus tarzı uygulama, postoperatif ağrı ve doğum ağrılarında, periferik sinir bloğu ve infiltrasyon anestezisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ropivakain,amid grubu lokal anesteziklere duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Lokal Anestezi girişimleri yeterli araçların ve elemanların bulunduğu yerlerde yapılmalıdır. Ropivakain araç ve makine kullanma yeteneğini ve koordinasyonu çok hafif olarak etkileyebilir.

Yan Etkileri:

 Sık görülen yan etkiler kan basıncında düşme, bradikardi,bulantı, kusma, parestezi, ateş yükselmesi, titreme, baş ağrısı, idrar retansiyonu, hipertansiyon, taşikardi, hipoestezi, sersemlik, anksiyetedir.

İlaç Etkileşimleri:

 Toksik Etkileri aditif olabileceğinden, ropivakain, yapısal olarak amid tipi lokal anesteziklere benzeyen diğer ilaçları (örn. antiaritmikler) kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. CYP1A inhibitörleri (örn; verapamil, fluvoksamin)ile birlikte kullanıldığında ropivakainin plazma düzeyleri artabilir.Fluvoksamin tedavisi gören hastalarda uzun süreli ropivakain uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yalnızca lokal anestezi konusunda deneyimli hekimler tarafındanya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...