Naropin

Naropin

Ampul

AstraZeneca

Ropivakain

Ambalaj: 2 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul ve 20 mLx5 plastik ampul

: : 7.5 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul

: : 10 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul.

Naropin

Enfüzyon İçin Solüsyon

Ropivakain

Ambalaj: 2 mg/mLx100 mLx5 plastik torba.

Endikasyon: Yüksekdozlarda cerrahi anestezi sağlarken, düşük dozlarda sınırlı ve ilerleyiciolmayan motor blok ile duyusal blok (analjezi) sağlar. Cerrahi anestezide,Sezeryan girişimi dahil cerrahi amaçlı epidural anestezi, pleksus bloku, periferiksinir bloku ve infiltrasyon anestezisi; akut ağrı tedavisinde, sürekliepidural infüzyon veya aralıklı bolus tarzı uygulama, postoperatif ağrı veyadoğum ağrılarında, periferik sinir bloku ve infiltrasyon anestezisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ropivakain,amid grubu lokal anesteziklere duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lokalanestezi girişimleri yeterli araçların ve elemanların bulunduğu yerlerdeyapılmalıdır. Ropivakain araç ve makine kullanma yeteneğini ve koordinasyonuçok hafif olarak etkileyebilir.

Yan Etkileri: Sık görülen yan etkiler kan basıncında düşme, bradikardi,bulantı, kusma, parestezi, ateş yükselmesi, titreme, baş ağrısı, idrarretansiyonu, hipertansiyon, taşikardi, hipoestezi, sersemlik, anksiyetedir.

İlaç Etkileşimleri: Toksiketkileri aditif olabileceğinden, ropivakain, yapısal olarak amid türü lokalanesteziklere benzeyen diğer ilaçları (örn. antiaritmikler) kullanan hastalardadikkatli kullanılmalıdır. CYP1A inhibitörleri (örn; verapamil, fluvoksamin)ile birlikte kullanıldığında ropivakainin plazma düzeyleri artabilir.Fluvoksamin tedavisi gören hastalarda uzun süreli ropivakain uygulamalarındankaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusunda deneyimli hekimler tarafındanya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.