Nasonex Aqueous

Nasonex Aqueous

Nasal Spray

ScheringPlough

Mometazon furoat50 µg/doz

Ambalaj: 140 doz için 18 g süspansiyon içeren, manuel dozayarlı ambalaj.

Endikasyon: Erişkinlerile 3 yaş ve üzerindeki çocuklarda mevsimsel ve yıl boyu süren allerjikrinit semptomlarının tedavisinde ve mevsimsel allerjik rinitinprofilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Mometazona aşırı duyarlık, kontrendikasyondur.Burun mukozası ile ilişkili tedavi edilmemiş lokalize enfeksiyonlarınvarlığında kullanılmamalıdır. Kortikosteroidlerin yara iyileşmesineolan inhibitör etkisinden dolayı yakın geçmişte burun ameliyatıveya travması geçirmiş olan hastalarda, yara iyileşmeden önce nazalkortikosteroidler kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Eğer gerekiyorsa, mometazon furoat, aktif veyalatent solunum yolu tüberkülöz enfeksiyonları veya tedavi edilmemişmantar, bakteri veya sistemik virüs enfeksiyonları veya okülerherpes simpleks enfeksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Nazofarenksteısrarlı irritasyon, mometazon ile tedavinin kesilmesini gerektirebilir.Tedaviden beklenen yararın tam olarak elde edilmesi için 48 saatgeçmesi gerekebilir. Gebe, emziren veya gebelik riski taşıyan kadınlardakullanımına karar verilirken anne, fetüs ve bebeğe verilebilecekolası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.

Yan Etkileri: Bbaş ağrısı, epistaksis (kanama,kanlı mukus ve kan pıhtıları), farenjit, burunda yanma, burunda irritasyonve burunda ülserasyon görülebilir.

Doz Önerisi: Erişkinler (geriyatrik hastalar dahil) ve 12 yaşınüzerindeki çocuklarda profilaksi ve tedavi için genellikle önerilendoz günde bir kez her iki burun deliğine 50 µg’lik iki püskürtme olmaküzere günde toplam doz 200 µg’dir. Semptomların kontrol altına alınmasındansonra sürek dozu olarak her burun deliğine bir püskürtme olmak üzeregünde toplam 100 µg’ye düşürülebilir. Tam terapö-tik yarar elde etmekiçin düzenli olarak kullanılması önerilir.Nasonex Aqueous NasalSprayile profilaktiktedaviye polen mevsiminin başlamasından 2-4 hafta önce başlanmasıönerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.