Navelbine

Navelbine

Flakon IV

ErKim

Vinorelbin ditartarat

Ambalaj: 10 mg/1 mLx1 Flakon

: : 50 mg/5 mLx1 flakon.

Endikasyon: Küçükhücreli olmayan akciğer kanseri ve metastatik meme kanserinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelerde,emziren annelerde ve ciddi hepatik yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: IV yoldan uygulanmalıdır.Hepatik yetersizlik durumundadoz azaltılmalıdır. İlacın basınç nedeniyle fışkırması sonucu gö-zekaçmasından sakınılmalıdır.Ciddi irritasyon ve kornea ülserasyonuna nedenolabilir. Şua bölgesine karaciğer dahilse, radyoterapiyle aynızamanda uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Granülositopeni,orta şiddette anemi, periferal olarak genelde derin tendon reflekslerinortadan kalkması, uzun süreli tedavi sonrası alt eklemlerde zayıflık,kabızlığa yol açan parezi,paralitik ileus, kabızlık, tekrar oranıdüşük bulantı ve kusma, bronkospazm, tedrici olarak hafif alopesi,çene ağrıları gö-rülebilir. IV. enjeksiyon sırasında ilacın ekstravazatasyonu,nekroza neden olan lokal reaksiyonlara yol açabilir.

Doz Önerisi: Monoterapide normal doz haftada bir uygulanan25-30 mg/m2’dir. Kombine terapide, doz ve uygulama sıklığı takip edilecekprotokole gö-re belirlenir. Enjekte edilecek doz, enjeksiyon suyuiçinde seyreltilerek (125 mL gibi), kısa sürede verilmelidir(15-20 dakika). Belirtilen doz aşılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.