Navoban

Navoban

Ampul

NovartisPharma

Tropisetron

Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 Ampul.

Navoban

Kapsül

Tropisetron

Ambalaj: 5 mgx5 kapsül.

Endikasyon: Tropisetron,kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmaların önlenmesindeve ameliyat sonrası gö-rülen bulantı ve kusmaların tedavisinde;intraabdominal jinekolojik ameliyat geçirecek hastalarda ameliyatsonrası bulantı ve kusmaların gelişimini önleme amacıyla koruyuolarak endikedir. Kullanımı, yarar/zarar oranını optimize etmekiçin ameliyat sonrası bulantı ve kusma geçmişi olan hastalarla sınırlandırılmalıdır.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.Gebe kadınlara verilmemelidir.

Uyarılar: Yorgunluk hissi ve baş dönmesineneden olabileceğinden, taşıt aracı ya da iş makineleri kullananlarınilaç kullanırken dikkatli olmaları gerekir. Kontrol altına alınamayanhipertansiyonlu hastalarda, kan basıncı daha da artabileceğinden,günlük dozun 10 mg’nin üzerine çıkmasından kaçınmak gerekir. Tropisetronkullanan annelerin emzirmemeleri gerekmektedir.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler baş ağrısı, kabızlık, sersemlik hissi, yorgunluk hissiylekarın ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal bozukluklardır.

İlaç Etkileşimleri: Rifampisinya da diğer karaciğer enzim indükleyicisi ilaçlarla (örn. fenobarbital)birlikte kullanımıyla düşük tropisetron plazma konsantrasyonlarıortaya çıkacağından, aşırı metabolizmalı hastalarda (düşük metabolizmalılardadeğil) doz artırımı gerekir.

Doz Önerisi: 5 mg’lik formlar kemoterapiye bağlı olarak görülen kusmave bulantılarda önerilmektedir: 2 yaşın üzerindeki çocuklar içinNavoban’ın önerilen dozu 0.2 mg/kg olup,maksimum günlük doz 5 mg/gün’dür. Kanser kemoterapisinden kısa birsüre önce olmak üzere, 1. gün enfüzyon (1 Ampul 100 mL normal salin,Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levüloz gibi bir Solüsyonla sulandırılır)veya yavaş enjeksiyon şeklinde IV olarak verilir, bunu 2-6. günlerdeoral uygulama izler.NavobanAmpul içeriğinin uygun miktarı portakal suyuveya kola gibi içeceklerde dilüe edildikten hemen sonra verilebilirve oral uygulama sabah kahvaltıdan 1 saat önce yapılmalıdır. Erişkinleriçin 6 günlük bir doz şeması önerilir. 1. gün kanser kemoterapisinebaşlamadan kısa bir süre önce ya enfüzyon şeklinde ya da yavaş enjeksiyonolarak IV uygulanır. Bunun ardından 2-6. günler arasında oral olarakher gün 1 Kapsül verilir. Kapsüller bir miktar suyla sabah hemen kalktıktansonra kahvaltıdan en az 1 saat önce alınmalıdır. 2 mg’lik form ise,ameliyat sonrası gö-rülen bulantı ve kusmaların tedavisinde; intraabdominaljinekolojik ameliyat geçirecek hastalarda ameliyat sonrası bulantıve kusmaların gelişimini önlemede, anestezi indüksiyonundan hemen önceönerilmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.