Napradol Fort

Napradol Fort

Film Tablet

Abfar

Naproksen sodyum

Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Deva);ApranaxTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Abdi İbrahim);AprolTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Bilim);AprowellTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(aris);KapnaxTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(İlsan);KaroksenTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Münir Şahin);NaprenSTablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(İlsan);OpraksFilm Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Toprak);Relokap Film Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Yeni İlaç);SynaxFilm Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Biofarma);SyndolFilm Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Migrenprofilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; ağrı-lı dental problemler, diş çekimisonrası gö-rülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak;burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Naproksensodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mide veya duodenum ülseri bulunanlarda,ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asitve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardan herhangi birinekarşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Midebağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dö-nemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hidantoin,sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,bblokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.