NeoPenotran

NeoPenotran

Vajinal Ovül

Embil

Metronidazol 500mg, mikonazol nitrat 100 mg

Ambalaj: 14ovül, parmaklıklarıyla birlikte.

Eşdeğeri:

NidazolMVajinal Tablet: 14 tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Vajinalkandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde endikedir

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelere veya bunlarıntürevlerine karşı aşırı duyarlığı bulunanlarda, gebeliğin ilküç ayında, porfiri, epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğundakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Disülfiram benzeri reaksiyongö-rülebileceğinden, tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 günsonrasına kadar alkol alınmamalıdır. Trikomonas tedavisinde,hastanın eşinin de tedavisi gerekir. Gebeliğin ilk üç ayın-dan sonra,çok gerekli gö-rülen olgularda, hekim kontrolünde kullanılabilir.Metronidazolanne sütüne geçtiğinden, tedavi bittikten 24-48 saat sonrasına kadarbebek sütten kesilmelidir.

Yan Etkileri: Seyrek olarak vajinada yanma, kaşıntıve tahriş, baş ağrısı, karın ağrısı, nadiren deri dö-küntüleri şeklindeaşırı duyarlık reaksiyonları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aşağıdaki ilaçlarla birliktekullanıldığında, metronidazolün emilmesine bağlı olarak etkileşmegö-rülebilir: Alkol: Alkol tahammülsüzlüğü (disülfiram benzeri reaksiyon).Oral antikoagülanlar: Antikoagülanların etkisindeartış.Fenitoin: Fenitoinin kan düzeyinde yükselme.Fenobarbital: Metronidazolün kan düzeyindedüşme.Disülfiram: Santral sinir sistemiyle ilgili bazı etkiler(psikotik reaksiyonlar) ortaya çıkabilir.Simetidin: Metronidazolün kan düzeyi yükselebilir,nö-rolojik yan etki riski artabilir.Lityum: Toksisitede artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Tedaviye başlarken 14 gün süreyle yalnızca akşamlarıbirer vajinal ovül ya da 7 gün süreyle sabah 1, akşam 1 vajinal ovülönerilebilir. Tekrarlayan dirençli olgularda 14 gün süreyle sabah1, akşam 1 ovül önerilmektedir.NeoPenotran Ovülsırtüstü yatar pozisyonda, paketin içindekiparmaklıklar yardımıyla vajen derinliğine uygulanmalıdır. Lastiktehasar yapabileceğinden, ovüller kontraseptif diyafram ve prezervatifile temas ettirilmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.