Nexium

Nexium

IV Flakon

AstraZeneca

Esomeparozol

Ambalaj: 40 mgx1 flakon.

Nexium

Film Tablet

Esomeparozol

Ambalaj: 20 mgx14 Tablet

: : 40 mgx14 tablet.

Endikasyon: PreparatınIV formu, oral yoldan tedavinin uygun olmadığı durumlarda oral tedaviyealternatif olarak gastroözofageal refluks hastalığında; film tablet formu ise,gastroözofageal refluks hastalığında, erozif refluks özofajitinin tedavisi,nükslerin önlenmesi, iyileşmiş refluks özofajitinin uzun süreli tedavisi vegastroözofagal refluks hastalığının semptomatik tedavisinin yanı sıra uygunbir antibiyotik kombinasyonu ile birlikteHelicobacter pyloriileilişkili duodenum ülserlerinin tedavisi ve peptik ülserlerde nükslerin önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Esomeprazolveya benzimidazole aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre tedavi edilen hastalar (özellikle bir yıldanfazla) düzenli kontrol altında tutulmalıdır. İsomaltoz yetersizliği gibikalıtsal problemleri olan hastalar esomeprazol kullanmamalıdır. Gebe kadınlarabu ilacı verirken dikkatli olunmalıdır.Emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,karın ağrısı, diyare, şişkinlik hissi, bulantı/kusma, kabızlık ve seyrekolarak dermatit, prurit, ürtiker, baş dönmesi, ağız kuruluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,sitalopram, imipramin, klomipramin, fenitoin gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında,bu ilaçların plazma konsantrasyonları artabilir ve dozlarının azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Tabletler bütün olarak sıvı ile alınmalı, çiğnenmemelive ezilmemelidir. Yutma güçlüğü olan hastalarda, Tabletler yarım bardak su(karbonat iyonu içermeyen gazsız su) içinde çözülerek de alınabilir. Hazırlanankarışım hemen veya 30 dakika içinde içilmelidir. Bardakta kalan kısım, yarımbardak su ile çalkalanarak tekrar içilir. Karışım içilirken pelletlerezilmemeli ve çiğnenmemelidir.Erosif refluks özofajiti’nin tedavisinde: Dört hafta süreyle günde bir kez 40mg.Nükslerinönlenmesi için iyileşmiş refluks özofajiti’nin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir kez 20 mg.Gastroözofageal reflukshastalığının (GÖRH) semptomatik tedavisinde: Özofajiti olmayan hastalarda günde bir kez 20 mg.Uygun bir antibiyotikkombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonunda ve Helicobacterpylori ile ilişkili duedonum ülserlerinin tedavisindeHelicobacter pylori ileilişkili peptik ülserlerde nükslerin önlenmesi: Her biri günde iki kez olmak üzere 7gün süreyle; 20 mgNexium, 1 gram amoksisilin ve 500 mg klaritromisin. Oral yoldantedavinin uygulanamadığı hastalar, parenteral olarak günde bir kez 20-40 mgNexiumile tedavi edilebilir. Refluksözofajiti olan hastalar günde bir kez 40 mg ile tedavi edilmelidir. Genelolarak intravenöz yoldan tedavi süresi kısadır ve mümkün olan en kısa süredeoral tedaviye geçilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.