Nizoral

Nizoral

ovül

JanssenCilag

Ketokonazol

Ambalaj: 400 mgx5 ovül.

Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve bağırsaklardakiCandidatürlerinidenetlemek amacıyla ketokonazolun oral formları ile birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Ketokonazoleaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Lokal olarak duyarlık ya daallerjik reaksiyon gö-rülürse tedavi kesilmelidir. Enfekte olduğudurumlarda, hasta eşinin de tedavi edilmesi gerekir. Bazı hastalardasınırlı oranda intravajinal emilim gö-rülebileceğinden, gebeliksırasında sadece tedavideki risk/yarar oranının hastanın lehineolduğuna karar verildiği durumlarda kullanılmalıdır. Anne sütünegeçen aktif madde miktarı, klinik önem taşımayacak kadar azdır.

Yan Etkileri: Genellikle iyi tolere edilir.Nadiren, özellikle tedavinin ilk günlerinde lokal irritasyon, kaşıntıve yanma duyusu gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Ağır Olmayan Vulvovajinal Kandidoz: 3 gün süreyle günde 1 ovül, vajinaiçine uygulanır.Ağır Vulvovajinal Kandidoz: 5 gün süreyle günde 1 ovül, vajinaiçine uygulanır. Kronik, nükseden enfeksiyonlarda, tedavi birkaçay süreyle belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Adet kanamasınınbitmesinden hemen sonra başlanarak 3 ya da 5 gün art arda, günde 1ovül vajina içine uygulanır.

Nizoral

krem

Ketokonazol

Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp.

Eşdeğeri: Konazolkrem: 20 mg/gx30 g’lik tüp(Kurtsan).

Nizoral

Şampuan

Ketokonazol

Ambalaj: 20 mg/mLx60 mL’lik ambalaj.

Endikasyon: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus ve tineapedis gibi derinin dermatofit enfeksiyonlarında, derinin kandidaenfeksiyonlarında, tinea (pitiriyazis) versikolorda ve seboreikdermatitin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ketokonazole karşı aşırı duyarlı olan-lardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Oftalmik endikasyonlarda kullanılmaz. Gebelikve emzirme üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak gebeliktehekim tarafından gerekli gö-rülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesindeirritasyon ve yanma duyusu gö-rülmüştür. Nadiren, kontakt dermatitgibi bölgesel alerjik deri reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: NizoralKrem: Deri kandidozu, tinea korporis, tinea kruris,tinea manus, tinea pedis ve tinea (pitiriyazis) versikolorda,NizoralKrem’in hastalıklıbölge üzerine ve yakın çevresine günde bir kez uygulanması önerilir.Seboreik dermatitte enfeksiyonun ağırlığına bağlı olarak enfektebölge üzerine günde bir ya da iki kez uygulanır. Tedaviye yeterlibir süre, en azından tüm belirtilerin tamamen kaybolmasından birkaçgün sonraya kadar devam edilmelidir.Ortalama tedavi süresi, tinea versikolorda2-3 hafta, maya enfeksiyonlarında 2-3 hafta, tinea kruriste 2-4 hafta,tinea korporiste 3-4 hafta, tinea pediste 4-6 haftadır. Seboreikdermatitte tedavi süresi ortalama 2-4 haftadır.

NidazolFilm Tablet: Yemeklerlebirlikte alınmalıdır.Trikomoniyaz: 1 Günlük Tedavi: 2 g metronidazol bir kerede veyaiki eşit doza bö-lünerek uygulanır.7 Günlük Tedavi: Günde 3 kez 250 mg, 7 gün süreyleuygulanır.Giyardiyaz: Günde 1 kez 2 g, 3 gün süreyle veya günde 3 kez 250-500mg, 5-7 gün süreyle uygulanır.Amebiyaz: Akut intestinal amebiyazda (akut amipli dizanteri)günde 3 kez 750 mg; amebik karaciğer apsesinde günde 500-750 mg. 5-10gün süreyle uygulanır. Çocuklarda günde toplam 25-50 mg/kg, üçe bö-lünmüşdozlar halinde 10 gün süreyle uygulanır.Balantidiyaz: Günde 3 kez 750 mg, 5-6 gün süreyleuygulanır.Anaerob Bakteriyel Enfeksiyonlar: Günde toplam 4 g’yi aşmamak üzereher 6 saatte bir 7.5 mg/kg, 7 gün veya daha uzun süreyle uygulanır.(Çok şiddetli anaerob enfeksiyonlarda genellikle metronidazol tedavisiintravenöz olarak başlatılır ve bunu, hekimin arzusuna gö-re oraltedavi izler.)Enflamatuvar Bağırsak Hastalığı: Günde 4 kez 500 mg.Antibiyotik Nedenli Psö-domembranözKolit veya İshal: Günde 3-4 kez 500 mg.Gardneralla Vaginalis’eBağlı Vajinit: Günde 2 kez 500 mg, 7 gün süreyle uygulanır.

NidazolM

Vajinal Tablet

İ.E.Ulagay

Metronidazol 500 mg,mikonazol 100 m

Ambalaj: 14 vajinal tablet.

Eşdeğeri: NeoPenotranVajinal Ovül: 14 tablet(Embil).

Endikasyon: Vajinalkandidiyazis, bakteriyel ve trikomonal vajinit tedavisinde endikedir

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelere veya bunların türevlerinekarşı aşırı duyarlığı bulunanlarda, gebeliğin ilk üç ayında, porfiri,epilepsi ve ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Disülfiram benzeri reaksiyon gö-rülebileceğinden,tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkolalınmamalıdır. Trikomonas tedavisinde, hastanın eşinin de tedavisigerekir. Gebeliğin ilk üç ayın-dan sonra, çok gerekli gö-rülen olgularda,hekim kontrolünde kullanılabilir.Metronidazol anne sütüne geçtiğinden, tedavibittikten 24-48 saat sonrasına kadar bebek sütten kesilmelidir.

Yan Etkileri: Seyrek olarak vajinada yanma,kaşıntı ve tahriş, baş ağrısı, karın ağrısı, nadiren deri dö-küntülerişeklinde aşırı duyarlık reaksiyonları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aşağıdaki ilaçlarla birliktekullanıldığında, metronidazolün emilmesine bağlı olarak etkileşmegö-rülebilir: Alkol: Alkol tahammülsüzlüğü (disülfiram benzeri reaksiyon).Oral antikoagülanlar: Antikoagülanların etkisindeartış.Fenitoin: Fenitoinin kan düzeyinde yükselme.Fenobarbital: Metronidazolün kan düzeyindedüşme.Disülfiram: Santral sinir sistemiyle ilgili bazı etkiler(psikotik reaksiyonlar) ortaya çıkabilir.Simetidin: Metronidazolün kan düzeyi yükselebilir,nö-rolojik yan etki riski artabilir.Lityum: Toksisitede artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Uygulamadan önce eller iyice yıkanmalıdır. Oralmetronidazol tedavisi ile birlikte 7-10 gün süre ile her gece uykudan öncevajina içine derin olarak 1 tablet yerleştirilir. SadeceNidazolM Vajinal Tabletkullanımı için dozaj: 14 gün süreile her gece yatmadan önce 1 tablet ve sabah 1 tablet vajinaya derin olarakyerleştirilir. Hafif vajinal enfeksiyonlarda 14 gün süre ile her akşam 1vajinal tablet ya da 7 gün süre ile sabah ve akşam 1'er vajinal tabletuygulaması önerilir. Uygulamalardan önce tabletin suyla ıslatılması tavsiyeedilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.