Novade

Novade

Tablet

Eczacıbaşı

Repaglinid

Ambalaj: 0.5 mgx90 tablet

: : 1 mgx90 tablet

: : 2 mgx90tablet.

Eşdeğeri: NovoNormTablet: 0.5 mgx30 ve 90 tablet, 1mgx30 ve 90 tablet, 2 mgx30 ve 90 tablet(Novo Nordisk).

Endikasyon: Hiperglisemisidiyet, kilo kaybı veya egzersizle yeterli oranda kontrol altına alınamayan,insüline bağımlı olmayan (NIDDM) Tip II diyabet hastalarında endikedir. Tekbaşına metforminle yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda, metforminile kombine olarak kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Repaglinidekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. cpeptidnegatif Tip I (insüline bağımlı) diyabet, diyabetik ketoasidoz, gebelik veyaemzirme dönemi, ciddi karaciğer yetersizliği ve 12 yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Diyet, kilo kaybı ve egzersiz gibi önlemlerle kontrolaltına alınamayan hipergliseminin tedavisinde kullanılmalıdır. Herhangi biroral antidiyabetik ile glisemik düzeni kontrol altına alınmış hastalarda ateş,travma, stres, enfeksiyon veya cerrahi gibi etkenlerle glisemik kontrolbozulabilir. Bu gibi durumlarda repaglinid tedavisinin kesilip, geçici bir süreinsülin tedavisi ile sürdürülmesi önerilebilir. İlacın alınmasından sonraki 1-3saat içinde hipoglisemi riski daha fazla olduğundan, oral kullanımı izleyenbirkaç saat araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Başağrısı, hipoglisemi, üst solunum yolu enfeksiyonu, hastaların %10’undanfazlasında görülmüştür. Göğüs ağrısı, bulantı, pirozis, kusma, kabızlık,diyare, diş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, artralji, sırt ağrısı, parestezi,sinüzit, rinit, bronşit, alerji, hastaların %1 ile 10’unda görülmüştür. İzoleolgularda, görme bozuklukları veya karaciğer enzimlerinde artma görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğerantidiyabetik ilaçlar, MAO inhibitörleri, selektif olmayan betabloker ilaçlar,ACE inhibitörleri, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, alkol veanabolizan steroidler hipoglisemik etkiyi artırabilirler. Oral kontraseptifler,tiyazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, tiroid hormonları, danazol vesempatomimetik ilaçlar hipoglisemik etkiyi azaltabilir. Alkol ile repaglinidinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Yeterince sıvı ile birlikte, ağız yoluyla ve yemeklerden15-30 dakika önce veya yemekle birlikte bütün olarak alınması önerilir.Günde 2, 3 veya 4 kez kullanılabilir.Kullanıldıktan sonra yemek yenmesi gerekir. Başlangıç tedavi dozudeğişebilmektedir. Daha önce antidiyabetik tedavi görmemiş veya hemoglobin A1C(HbA1C) düzeyi 8 mg/dL altında olan hastalarda, önerilen başlangıç tedavi dozu0.5 mg'lik tek tablettir. Daha önce antidiyabetik tedavi almış veya HbA1Cdüzeyi 8 mg/dL üstünde olan hastalarda, tedaviye başlangıç dozu 1 veya 2 mg'liktek tablettir. Sürek dozu 0.5 ile 4 mg arasında değişebilmektedir. Önerilengünlük maksimum toplam doz 16 mg'dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.