Novade

Novade

Novade nedir ne için kullanılır, Novade nasıl kullanılır, Novade ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Repaglinid

Ambalaj:

 0.5 mgx90 tablet

: : 1 mgx90 tablet

: : 2 mg 90 tablet.

Endikasyon:

 Hiperglisemi Diyet, kilo kaybı veya egzersizle yeterli oranda kontrol altına alınamayan,insüline bağımlı olmayan (NIDDM) Tip II diyabet hastalarında endikedir. Tek Başına metforminle yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda, metformin ile kombine olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Repaglinide Karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. c peptid negatif Tip I (insüline bağımlı) diyabet, diyabetik ketoasidoz, gebelik ve emzirme dönemi, ciddi karaciğer yetersizliği ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Diyet, kilo kaybı ve egzersiz gibi önlemlerle kontrol altına alınamayan hipogliseminin tedavisinde kullanılmalıdır. Herhangi biroral antidiyabetik ile glisemik düzeni kontrol altına alınmış hastalarda ateş,travma, stres, enfeksiyon veya cerrahi gibi etkenlerle glisemik kontrol bozulabilir. Bu gibi durumlarda repaglinid tedavisinin kesilip, geçici bir süre insülin tedavisi ile sürdürülmesi önerilebilir. İlacın alınmasından sonraki 1-3 saat içinde hipoglisemi riski daha fazla olduğundan, oral kullanımı izleyen birkaç saat araç ve makine kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Baş Ağrısı, hipoglisemi, üst solunum yolu enfeksiyonu, hastaların %10’undan fazlasını görülmüştür. Göğüs ağrısı, bulantı, pirozis, kusma, kabızlık,diyare, diş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, artralji, sırt ağrısı, parestezi,sinüzit, rinit, bronşit, alerji, hastaların %1 ile 10’unda görülmüştür. İzole Olgularda, görme bozuklukları veya karaciğer enzimlerinde artma görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer Antidiyabetik ilaçlar, MAO inhibitörleri, selektif olmayan beta bloker ilaçlar,ACE inhibitörleri, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, alkol veanabolizan steroidler hipoglisemik etkiyi artırabilirler. Oral kontraseptifler,tiazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, tiroid hormonları, danazol ve sempatomimetik ilaçlar hipoglisemik etkiyi azaltabilir. Alkol ile repaglinid birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Yeterince sıvı ile birlikte, ağız yoluyla ve yemeklerden 15-30 dakika önce veya yemekle birlikte bütün olarak alınması önerilir.Günde 2, 3 veya 4 kez kullanılabilir.Kullanıldıktan sonra yemek yenmesi gerekir. Başlangıç tedavi dozu değişebilmektedir. Daha önce antidiyabetik tedavi görmemiş veya hemoglobin A1C(HbA1C) düzeyi 8 mg/dL altında olan hastalarda, önerilen başlangıç tedavi dozu 0.5 mg lık tek tablettir. Daha önce antidiyabetik tedavi almış veya HbA1C düzeyi 8 mg/dL üstünde olan hastalarda, tedaviye başlangıç dozu 1 veya 2 mg'liktek tablettir. Sürek dozu 0.5 ile 4 mg arasında değişebilmektedir. Önerilen Günlük maksimum toplam doz 16 mg'dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...