NovakomS

NovakomS

Ampul

Nobel

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ve 5 ampul.

Eşdeğeri:

DevaljinAmpul: 1 g/2 mLx5 Ampul(Deva);SebonAmpul: 1 g/2 mLx5 Ampul(Akdeniz).

NovakomS Fort

Ampul

Metamizol

Ambalaj: 2 g/4 mLx1 ve 5 ampul.

NovakomS

Tablet

Metamizol

Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: AdepironTablet: 500 mgx20 tablet(Adeka);AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);Novalgin Tablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);Veraljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, başve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar);mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarınaait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle,örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: NovakomS Ampul: NovakomSenjeksiyonu mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdırve IV uygulama hekim kontrolü altında yapılmalıdır. Yetişkinlerve 15 yaşın üzerindeki gençlere IV veya IM yoldan uygulanacak birkerelik doz 2-5 mL’dir, günlük doz 10 mL’ye kadar artırılabilir. 1 yaşındanküçük çocuklarda yalnızca IM yoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30kg ağırlığındaki bir çocukta bir kerelik doz 0.4 ile 1 mL’dir.

NovakomSTablet: Günde 3kez 1-2 Tablet önerilir. Günlük maksimum doz 4 kez 2 Tablettir. Tabletlerbiraz suyla, çiğnenmeden yutulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.