Novalgin

Novalgin

Ampul

SanofiAventis

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ve 50 Ampul

: : 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NogesicAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(Koçak);NovoPlanAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma).

Novalgin

Damla

Metamizol sodyum

Ambalaj: 17 mg/damlax10 mL’lik şişe.

Novalgin

Şurup

Metamizol sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AdepironŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(Adeka);GeralgineMŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(Münir Şahin).

Novalgin

Tablet

Metamizol sodyum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AdepironTablet: 500 mgx20 tablet(Adeka);AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);NovakomS Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);VeraljinTablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, başve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar);mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarınaait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle,örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: Novalgin Ampul: Yetişkinler ve 15 yaş ve üzerindekilerde IV veyaIM yoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Günlük doz 10 mL’ye kadarartırılabilir. 1 yaşından küçük çocuklarda yalnızca IM yoldan uygulanmalıdır.Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocukta bir kerelik doz 0.4 ile 1mL’dir. Gerektiğinde bu doz günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir.

NovalginŞurup: 15 yaş veüzerindekilerde bir kerelik doz 2-4 kaşık, günlük maksimum doz 4x4ölçektir. Çocuklarda 16-23 kg (4-6 yaş) bir kerelik ¾-1½ ölçek, günlükmaksimum 4x1½ ölçek; 24-30 kg (7-9 yaş) bir kerelik 1-2 ölçek, günlükmaksimum 4x2 ölçek; 31-45 kg (10-12 yaş) bir kerelik 1½-3 ölçek, günlükmaksimum 4x3 ölçek; 46-53 kg (13-14 yaş) bir kerelik 1¾-3½ ölçek, günlükmaksimum 4x3½ ölçektir.

Novalgin Tablet: 15 yaş ve üzerindekilerde bir kerelikdoz 1 veya 2 Tablettir.Günlükmaksimum doz 4x2 Tablettir.Tabletler biraz sıvıyla çiğnenmeden yutulur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.