Novantrone

Novantrone

Viyal

ErKim

Mitoksantron

Ambalaj: 20 mg/10 mLx1 viyal.

Eşdeğeri: Mitoxantron Ebewe Flakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NeotalemEnfüzyon Solüsyonu: 20 mg/10mLx1 flakon(Atafarm).

Endikasyon: İlerlemişmeme kanseri, nonHodgkin lenfoma, yetişkinlerin akut non-lenfositiklö-semilerinde (ANLL), primer karaciğer kanseri ve over kanserindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Mitoksantron sitotoksik birilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimliuzman hekimlerce ya da onların gö-zetiminde kullanılmalıdır. Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği depresyonu olan hastalarda büyük birdikkatle kullanılmalıdır. Aynı kural ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalar için de geçerlidir. Mitoksantron hastaya verilişindensonraki 24 saat içinde idrara maviyeşil renk verebileceğinden,bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir. Mitoksantron gebelerdekullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin bitimindensonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasından sakınılması konusundaeşler uyarılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekiyorsa,emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lö-kopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çö-zeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: İlerlemiş meme kanseri, nonHodgkin lenfoma, hepatoma: Önerilenbaşlangıç dozu 21 günde bir tekrarlanabilen tek doz IV şeklinde 14mg/m2’dir.Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği rezervi düşük hastalarda başlangıçdozunun 12 mg/m2 olması önerilir. İzleyen dozların veriliş zamanıve miktarı klinik duruma gö-re değerlendirilmelidir. 21 gün içindelö-kosit ve trombosit değerleri normale dönmüşse önceki doz tekrarlanabilir.Akutnonlenfositik lö-semi (ANLL): Remisyonun başlaması için önerilen doz günlükIV enjeksiyon şeklinde 5 gün arka arkaya 12 mg/m2’dir (toplam 60mg/m2).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.