Olmetec

Olmetec

Film Tablet

Pfizer

Olmesartan medoksimil

Ambalaj: 10 mgx28 tablet

: : 20 mgx28 tablet

: : 40 mgx28tablet.

Eşdeğeri: HipersarFilm Tablet: 10 mgx28tablet, 20 mgx28 tablet, 40 mgx28 tablet(IE Ulagay).

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisi.

Kontra Endikasyon: Olmesartan medoksomilin diğer bileşenlerinden birineaşırı duyarlık, gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemi, emzirme, safrakanalı obstrüksiyonu.

Uyarılar: Kuvvetli diüretik tedavi, gıdayla alınan tuzda kısıtlama,diyare veya kusma nedeniyle hacim ve/veya tuzda azalma olan hastalarda,özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. İlaçuygulanmadan önce bu gibi durumlar düzeltilmelidir. Diğer anjiyotensin IIantagonistleri ve ACE inhibitörleriyle olduğu gibi olmesartan medoksomiltedavisi sırasında özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetmezliğivarlığında hiperkalemi meydana gelebilir. Riskli hastalarda serum potasyumudüzeylerinin yakından izlenmesi önerilir. Aort veya mitral kapak stenozu veyaobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkatgösterilmelidir. Primer aldosteronizm hastalarında olmesartan medoksomilkullanımı önerilmemektedir. İskemik kalp hastalığı veya iskemik serebrovaskülerhastalığı olanlarda aşırı kan basıncı düşmesi bir miyokard enfarktüsü veyafelçle sonuçlanabilir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında kontrendikedir.Ayrıca, ilk üç ayda da kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik meydana gelirseolmesartan medoksomil mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kesilmelidir. Emzirensıçanların sütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Bu ilacı kullanan anne bebeğini emzirmemelidir. Olmesartanmedoksomilin araba sürme üzerindeki etkileri özel olarak araştırılmamış olsada, antihipertansif tedavi uygulanan hastalarda, araba sürme veya makinekullanma bakımından bazan baş dönmesi veya yorgunluk meydana gelebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında sadecetedaviyle ilgili tek yan etki baş dönmesidir. Sersemlik, bronşit, öksürük,farenjit, rinit, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, dispepsi, gastroenterit,mide bulantısı, artirit, sırt ağrısı, iskelet ağrısı, hematüri, idrar yolu enfeksiyonu,göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri semptomlar, periferal ödem, ağrıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri,potasyum içeren tuz ikame ürünleri veya serum potasyum düzeylerini artırabilendiğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte kullanımı önerilmez. NSAİİ'lar veanjiyotensin II antagonistlerin birlikte kullanımının riski, akut böbrekyetmezliğinin meydana gelmesidir. Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit)tedaviden sonra olmesartanın biyoyararlanımında makul bir azalma gözlenmiştir.Olmesartan medoksomil ve lityumun kombinasyon halinde kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg'dir. Optimal bir dozolarak günde bir kez 20 mg'ye yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltmagerekiyorsa doz günde maksimum 40 mg'ye artırılabilir veya hidroklorotiyazittedavisi eklenebilir. Antihipertansif etkisi esas olarak tedavininbaşlangıcından itibaren iki hafta içinde mevcuttur ve tedavinin başlangıcındanitibaren maksimum 8 haftaya kadar sürer. Tabletlerin gıdayla birlikte veya gıdaolmaksızın her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması önerilir.65 yaşın üstündeki hastalarda maksimum doz, her gün 20 mg’dir. Hafif veya ortaölçüde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 20-60 mL/dak) dozher gün 20 mg’dir. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda, karaciğer yetmezliğiolanlarda, çocuklarda ve 18 yaşa kadar ergenlerde kullanılmaz.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.