Omeprazid

Omeprazid

Mikropellet

Kapsül

Nobel

omeprazol

Ambalaj: 20 mgx14 Kapsül.

Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap--sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik Kapsül: 20 mgx14kapsül(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt vermeyeninatçı ülser olgularının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Omeprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve güvenirliği belirlenmediğindengebelerde ve emzirenlerde kullanılmaz.

Yan Etkileri: Nadirengö-rülebilen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı,gaz, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte dö-küntüdürve genellikle hafif ve geçicidir.

İlaç Etkileşimleri: Diazepam,varfarin, fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Siklosporinve disulfiram ile etkileşmeler bildirilmiştir. Ketokonazol, ampisilinesterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Gastrik ülser ve reflu özofajit tedavisinde 1 kez1 Kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1 kez 2 Kapsül dozundakullanılır. Duodenal ülser tedavisinde iki hafta süreyle günde 1 kez1 Kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır.Zolinger Ellison sendromunda günde 1 kez 3 Kapsül uygulanır. Dozgünlük 180 mg’ye kadar artırılabilir. 80 mg’nin üzerindeki dozlar ikiye bö-lünerekverilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.