One A Day 55 Plus

One A Day 55 Plus

Film Kaplı Tablet

Bayer

Vitaminler: A vitamini 6000 IU, B1vitamini 4.5 mg, B2vitamini 3.4 mg, B6vitamini6 mg, B12vitamini 25mg,C vitamini 120 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 60 IU, biotin 30mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg, pantotenikasit 20 mg.Mineraller: İyodür 150mg, kalsiyum 220 mg, klorür 34 mg,magnezyum 100 mg, mangan 2.5 mg, potasyum 37.5 mg, bakır 2 mg, çinko 15mg, krom 10mg, molibden 10mg, selenyum 10mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Özellikle55 yaşını aşkın yetişkinlerde, günlük vitamin gereksinimini karşılamada,hastalıklarla bağlantılı olan ve yalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyeneksikliklerin önlenmesi ve tedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olanlarda, kanda ve idrardakalsiyum düzeyinin normalin üstüne çıktığı durumlarda, böbrek taşı olanhastalarda, kanda tiroid hormonlarının normalin üstüne çıktığı durumlarda,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür müstahzarlarının emilimini azaltabilir.Tiyazid diüretikleri üriner kalsiyum atılımını azalttığından,kanda kalsiyum artış riski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film Tablet, birmiktar sıvı ile alınır.

One A Day Maximum

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 5000 IU, B1vitamini 1.5 mg, B2vitamini 1.7 mg, B6vitamini2 mg, B12vitamini 6mg,C vitamini 60 mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 30 IU, biotin 30mg, folik asit 0.4 mg, niasin 20 mg,pantotenik asit 10 mg.Mineraller: Demir18 mg, iyodür 150mg, kalsiyum 130mg, klorür 34 mg, magnezyum 100 mg, potasyum 37.5 mg, mangan 2.5 mg, bakır 2mg, çinko 15 mg, krom 10mg, molibden10mg, selenyum 10mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Yetişkinlerde,günlük vitamin gereksimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi bi-rine duyarlığı olan kişilerde, aşırı demiryüklemesinde, demir metabolizması bozukluğunda, hipertiroidizmde,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilen A ve D vitaminleri ileayrıca tedavi gören kişilerde yan etki görülmemesi için doz ayarlanmalıdır.Gebelikte yüksek dozlarda A vitamini alınmamalıdır. Demir içermesi nedeniyle,dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıca yüksek dozlarda uzun sürekullanıldığında hemosiderozis olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. İdrardakalsiyumun arttığı durumlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taşhikayesi bulunanlarda, idrarda kalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başkavitamin preparatlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Belirtilen doz aralığında genellikle yan etki görülmez.Nadiren alerjik reaksiyonlar, midebağırsak bozuklukları (diyare, şişkinlikgibi) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi B6vitaminitarafından inhibe edilir. Kalsiyum oral tetrasiklinlerin ve florürpreparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyazid diüretikleri idrarla kalsiyumatılımını azalttığından kanda kalsiyum artış riski göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film Tablet,bir miktar sıvı ile alınır.

One A Day Men’s

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 5000 IU, C vitamini 90mg, B1vitamini 2.25 mg, B2vitamini 2.55 mg, B6vitamini 3 mg, B12vitamini 9mg, D vitamini 400 IU, E vitamini 45 IU, folik asit 0.4 mg,niasin 20 mg, pantotenik asit 10 mg.Mineraller: İyodür 150mg, magnezyum 100mg, çinko 15 mg, selenyum 87.5mg,bakır 2 mg, mangan 3.5 mg, krom 150mg,molibden 42mg, klorür 34 mg,potasyum 37.5 mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Erkeklerde,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesine vetedavisine yardımcı olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda vehipertiroidizmde kontrendikedir.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Başka vitamin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren alerjik reaksiyonlar,gastrointestinal bozukluklar (diyare, şişkinlik gibi) gö-rülebilir.A ve D vitaminleri yüksek dozlarda ve uzun süre kullanıldığında hipervitaminozayol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinson etkisipiridoksin (B6) tarafından inhibe edilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde bir film Tablet,bir miktar sıvı ile alınır.

One A Day Women’s

Film Kaplı Tablet

Vitaminler: A vitamini 2500 IU, C vitamini60 mg, D vitamini 200 IU, E vitamini 25 IU, B1vitamini 1.5mg, B2vitamini 1.7 mg, B6vitamini 2 mg, niasin14 mg, B12vitamini 10mg,folik asit 0.4 mg, pantotenik asit 10 mg.Mineraller: Demir 10 mg, kalsiyum 400 mg, magnezyum 50 mg.

Ambalaj: 60 film Tablet.

Endikasyon: Kadınlarda,günlük vitamin gereksinimini karşılamada, hastalıklarla bağlantılı olan veyalnızca diyetsel besinlerle tedavi edilemeyen eksikliklerin önlenmesi vetedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine duyarlığı olan kişilerde, vücutta veidrarda kalsiyum düzeyinin arttığı durumlarda, böbrek taşı olanlarda, aşırıdemir yüklemesinde ve demir metabolizmasının bozulması durumunda,kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipervitaminoza neden olabilenA ve D vitaminleri ile ayrıca tedavi gö-renlerde yan etki gö-rülmemesiiçin doz ayarlanmalıdır. Gebelikte yüksek doz A vitamini alınmamalıdır.Demir içermesi nedeniyle dışkı siyahımsı renk alabilir ve ayrıcayüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında hemosiderozis olasılığıgöz önünde bulundurulmalıdır. İdrarda kalsiyumun arttığı durumlarda,böbrek fonksiyon bozukluğu ya da üriner taş hikayesi bulunanlarda, idrardakalsiyum atılımının izlenmesi gereklidir. Başka vitamin preparatlarıylabirlikte kullanılmamalıdır.Gebelik/Emzirme: Belirtilen doz aralığında bilinen herhangi bir riskyoktur. Bir hekimin reçetesi olmaksızın, gebe kadınlar 3 mg’ye eşdeğer olangünlük 10.000 IU A vitamini (retinol) dozunu aşmamalıdır. Dolayısıyla, dozajtalimatlarına tamamen uyulması gerekir.OneaDay Women'skullanımı, gebe kalma öncesinde, gebelikte ve gebeliksonrasında (emzirme döneminde) önerilmektedir.

Yan Etkileri: Belirtilen doz aralığında genellikleyan etki görülmez. Demir takviyesinin bir sonucu olarak, aşırı duyarlıkişilerde midebağırsak bozuklukları meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Levodopanın antiparkinsonizm etkisi,piridoksin (B6vitamini) tarafından inhibe edilir. Kalsiyum oraltetrasiklinlerin ve florür preparatlarının emilimini azaltabilir. Tiyaziddiüretikleri idrarla kalsiyum atılımını azalttığından kanda kalsiyum artışriski gözönünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler tarafından günde 1 film Tablet, birmiktar sıvı ile alınır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.