OneAlpha

OneAlpha

Ampul IV

Abdi İbrahim

Alfakalsidol

Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 Ampul

: : 2 mcg/1mLx10 ampul.

OneAlpha

Kapsül

Alfakalsidol

Ambalaj: 0.25 mcgx30ve 100 Kapsül

: : 1 mcgx30ve 100 kapsül.

Eşdeğeri: AlphaD3 Kapsül: 0.25mcgx100 Kapsül(Med İlaç)

Endikasyon: Azalmışrenal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklargibi yetersiz 1ahidroksilasyondanileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozdaendikedir.

Kontra Endikasyon: D vitaminitoksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birinekarşı bilinen duyarlığı olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatınintestinal emilimini yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliğiolan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir.Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidoleyanıt zayıflayabilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirseeğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyonsüresince kesin gerekli gö-rülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: İştah kaybı, karın ağrısı, midebulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratve antikonvülzan kullanan hastalar istenen etkinin sağlanmasıiçin daha yüksek alfakalsidol dozlarına gereksinim gösterebilirler.Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat veyüksek miktarda alüminyum içeren antasitler, alfakalsidolünemilimini azaltabilir. Kronik renal di-yalize tabi olan hastalaramagnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidolle birlikteverilmesi hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir. Alfakalsidolünkalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazit diüretiklerle birliktekullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitaminininpotent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidol tedavisi süresinceD vitamini ve analogları kullanılmamalıdır. Alfakalsidolle birliktedijitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presibiteetmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg’dan ağır olan çocuklardabaşlangıç için 1mcg ve daha sonra 0.25-1mcg/kg’dir. Bazı ilerleyen kemikhastalıklarında günde 4-6mcg uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.