Osmolak

Osmolak

Solüsyon

Biofarma

Laktuloz

Ambalaj: 670mg/mLx100 ve 250 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

DuphalacŞurup: 670 mg/mLx250 mL(Solvay);LactulacŞurup: 670 mg/mLx100 ve 250 mL(Koçak);Laevolac Şurup: 670 mg/mLx100 ve 250 mL(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Laksatifolarak erişkin ve çocuklarda gö-rülen kronik konstipasyon ile gebeliktegö-rülen konstipasyonlarda; bağırsaktaki detoksifiyan özelliğindenötürü kronik portalsistemik ensefalopatide (hepatik prekoma vekoma) ve gaita kıvamının yumuşak olmasının tıbben istendiği durumlarda(hemoroid, kolon ya da anüse yö-nelik cerrahi girişimlerden sonra)kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gastrointestinalobstrüksiyon, galaktozemi, laktoz intoleransı durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Laktulozun 15 mL’si 1.7 gram galaktozve 1 gram laktoz içerir. Diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlardadikkat edilmelidir.Gebelik ve emzirme dö-neminde güvenle kullanılabilir.

Yan Etkileri: Tedavininilk birkaç gününde şişkinlik hissi oluşabilir. Önerilenden yüksekdozlarda kullanıldığında karın ağrısı ve ishal gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Laktülozun kolon pH değerinidüşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH’ına bağlı olan ilaçların(5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir.

Doz Önerisi: Konstipasyon tedavisindebüyükler için olağan doz günde15-30 mL yeterlidir. Gerektiğinde günlük doz 60 mL’ye kadar artırılabilir.7-14 yaş arası çocuklarda günde 15 mL, sürek dozu 10 mL. 1-6 yaş arasıçocuklarda günde 5-10 mL ve sürek dozu 5-10 mL’dir.Bebeklerde günlük doz 5 mL’dir.OsmolakSolüsyon sıvı gıdalarla karıştırılabilir.Bildirilen toplam günlük doz sabah kahvaltısında bir kerede alınabilir.Hepatik ensefalopatitedavisinde oral yollabüyükler için olağan doz günde 30-45 mL’dir. Günlükdoz, hastanın 2-3 kez yumuşak çıkışını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.Çabuk birlaksatif etki gerektiğinde, saatte bir 30-45 mL verilir. Laksatifetki gö-rüldükten sonra günlük sürek dozuna geçilir. Hasta komadaise veya diğer nedenlerle oral tedavi yapılamıyorsa,Osmolakerişkin hastalarda retansiyonlavmanı şeklinderektal yolla verilebilir. Bunun için 300 mLOsmolak, 700 mL su veya serum fizyolojikile karıştırılarak lavman olarak verilir ve 30-60 dakika kolondatutulur. Lavman 4-6 saat arayla tekrarlanabilir. Hastanede yatırılanerişkin hastalara 90-150 mLOsmolakolduğu gibi ya da suyla sulandırılarak midesondasıyla verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.