Osteo D

Osteo D

Kapsül

Med İlaç

Kalsitriol

Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül

: : 0.5µgx30 ve100 Kapsül.

Eşdeğeri: RocaltrolKapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve 100 Kapsül(Roche).

Endikasyon: Kalsitriol,D3vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psö-dohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemikraşitizmin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Hiperkalsemiyleseyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Renal fonksiyonları normalolan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterlisıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitaminimetaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka birD vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozuoluşması önlenmiş olur.Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır.Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olanhastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yararınfetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerdekullanılmalıdır. Kalsitriol alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: KalsitriolD vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3vitamini alındığında gö-rülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğin hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum entoksikasyonu (hiperkalsemiderecesi ve süresine bağımlı olarak).

İlaç Etkileşimleri: Kolestiraminkalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkatlebelirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretiğiyle tedavi yapılmasıhiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları vekalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonelbir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizmolan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolünintestinal fosfat emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır.

Doz Önerisi: Kapsüller suyla alınmalıdır. Yemeklerle beraber veya tokkarnına alınması uygundur.Renal Osteodistrofi: Başlangıç olarak günde 0.25µg. Diğer günlerde, kalsiyum seviyeleri normal veya normale yakınhastalarda 0.25µg doz yeterlidir.Postmenopozal Osteoporoz: Günde iki kez 0.25µg kalsitriol tavsiye edilir.Hipoparatiroidizm ve Raşitizm: Başlangıçolarak günde 0.25µg kalsitrioltavsiye edilir. Malabsorpsiyon oluşursa, kalsitriol dozunu artırmakgerekebilir. Malbsorpsiyon, hipoparatiroidli hastalarda zaman zaman ortayaçıkabilir. Hekim, hipoparatiroidli gebe bir kadına kalsitriol reçete etmeyekarar verirse, gestasyonun ikinci yarısında dozu artırmak gerekebilir,postpartum döneminde dozu azaltmak gerekir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.