Pacofen

Pacofen

Tablet

İ.E.Ulagay

Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Hemopoietik sistem hastalıkları, böbrek ve karaciğerbozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren gö-rülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4 kez 1-2 Tablet ve çocuklarda3 kez ½ Tablettir.

PacofenS

Tablet

Parasetamol 500mg, kafein 50 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Endikasyon: Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyladaha önce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapö-tik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.

Yan Etkileri: Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lö-kopeni, pansitopeni, trombositopenigö-rülebilir.Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, derierüpsiyonu, hipoglisemi gö-rülebilir. Mide bulantısı, kusma, karınağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarıömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünince bağırsaklardan emilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptiflerkafein metabolizmasını inhibe edebilir. Aktif kö-mür parasetamolemilimini azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulamasıserum düzeyini yükseltir.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4x2 Tablet (24 saattetoplam 8 Tabletten fazla alınmamalıdır) ve 6-12 yaş arası çocuklarda3-4x½-1 Tablettir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.