Oxis

Oxis

Turbuhaler

AstraZeneca

Formoterol fumaratdihidrat

Ambalaj: 4.5 µgx60 doz

: : 9 µgx60 dozluk ambalaj.

Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalardabronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğukhava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronikbronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanhastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Formoterolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İskemik kalp hastalığı, kardiyakaritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikledoz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kanglukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğundagebelik dö-neminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanananneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirli-lik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofarengeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kinidin,dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlargibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir.Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleriveya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalaraformoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidlerveya diüretiklerle birlikte tedavib2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.badrenerjik blokerler formoterolünetkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler.

Doz Önerisi: Doz, hastanın gereksinimine gö-re belirlenmelidir.Oxis Turbuhaler, antienflamatuvar tedaviyeek olarak sürek tedavisi gerektiğinde kullanılır. Erişkinler veyaşlılarda genel olarak doz, günde 2 kez 4.5-9 µg’dir.Bazı hastalarda günde 2 kez 18µg dozunda kullanmak gerekebilir. Günde 2 kez 18 µg’lik doz aşılmamalıdır.Çocuklarda ilacın etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.