Panadol

Panadol

Film Tablet

GSK

Parasetamol

Ambalaj: 500mgx30 tablet.

Eşdeğeri: CalpolTablet: 500 mgx30 tablet(GSK).

Panadol Actifast

Film Tablet

Parasetamol,sodyum bikarbonat

Ambalaj: 500mgx20 ve 30 tablet.

Panadol Extra

Film Tablet

Parasetamol 500mg, kafein 65 mg

Ambalaj: 500 mgx24 tablet.

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.PreparatınActifastformunun bileşimindeki sodyum bikarbonat tabletinçözünmesini ve gastrik boşalma hızını artırarak parasetamol emiliminihızlandırır ve daha çabuk etki göstermesini sağlar.Panadol Extratabletin bileşimindeki kafein isebazı başağrısı tiplerinde beyin damarlarının daralmasını sağlayarakparasetamolun ağrı kesici etkisine katkı sağlar.

Kontra Endikasyon: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardauygulanır. Hekim önerisi olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Eğer gerekirse doz her 4 saatte bir yinelenebilir, ancak 24 saatte 4 dozdandaha fazla verilmemelidir. Her birPanadol Actifasttableti 173 mg sodyum içerdiğinden, düşük sodyumperhizindeki hastalar tarafından kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.