Parol

Parol

Tablet

Atabay

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20tablet.

Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin);MinosetTablet: 500 mgx20 tablet(Roche);NoralTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);ParasedolTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);SedalonTablet: 500 mgx20 tablet(Günsa);SetamolTablet: 500 mgx20 tablet(Yeni İlaç);TamolTablet: 500 mgx20 tablet(İlsan);TempoTablet: 500 mgx20 tablet(Akdeniz);TermacetTablet: 500 mgx20 tablet(Toprak);TylolTablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);VolpanTablet: 500 mgx20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilikasite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 3-4x1-2 Tablet ve küçüklerde3-4x¼-½ Tablettir.Maksimum erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 2 g’dir.

Parol Cold

Kapsül

Parasetamol 325mg, fenilpropanolamin HCI 12.5 mg

Ambalaj: 20 Kapsül.

Endikasyon: Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarıve akut kronik sinüzitte oluşan ağrı, ateş, halsizlik, kırıklık, nezle,burun akıntısı, burun ve sinüs konjesyonu ve yüzde dolgunluk hissigibi belirtilerin semptomatik tedavisinde kullanılır.Soğuk algınlığı etkilerini ortadankaldırarak gün boyu ve gece süresince hastayı rahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden birinekarşı duyarlığı olanlarda, ileri hipertansif kalpdamar hastalığıolanlarda, hipertiroidlilerde, glokomlularda, pros-tat hipertrofisibulunanlarda, MAO inhibitö-rü ilaç kullananlarda, ileri diyabetlilerde,karaciğer ve böbrek harabiyeti bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Önerilen dozların dışına çıkılmamalıdır.Alkol, trankilizan ve uyku ilacı gibi santral depresan etkili ilaçlarlabirlikte alındığında santral depresan etkinin şiddetleneceği gözönünde tutulmalıdır. Böbrek ya da karaciğer fonksiyonu bozulanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Çocuklara ve gebelere hekimönerisi olmadan verilmemelidir.

Yan Etkileri: Duyarlı kişilerde ve özellikleyüksek dozlarda seyre de olsa baş dönmesi, bulantı, kusma, kabızlık,deri dö-küntüsü, terleme, çarpıntı, bulanık görme, karın ağrısı,sinirlilik ve iştah kaybı gibi yan etkiler gö-rülebilir.

Doz Önerisi: 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda 4 saatte 1Kapsül, 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 4 saatte bir2 Kapsül önerilir. Günde önerilen en yüksek doz büyüklerde 8 Kapsül,çocuklarda 4 Kapsüldür. 6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.