Paroma 50

Paroma 50

Toz

Sanovel

Parasetamol

Ambalaj: 50 mgx20poşet.

Paroma 125

Toz

Parasetamol

Ambalaj: 125 mgx20 poşet.

Paroma 250

Toz

Parasetamol

Ambalaj: 250 mgx20 poşet.

Paroma 500

Toz

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20 poşet.

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarakmide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitikanemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Paroma Toz 50 mg3 ay2 yaş arası çocuklar için önerilir. 3 aylıktanküçük bebeklerde hekim önerisine gö-re kullanılır. Her doz arası 4saatten az olmamalıdır. Günlük olağan doz 3 veya 4’e bö-lünmüş halde20-30 mg/kg’dir. 3 ay1 yaş için günde (yaşa gö-re) 3-4 kez 1 poşet, 1-2 yaşiçin günde (yaşa gö-re) 3-4 kez 2 poşet önerilir. Bir poşet içeriği tozüzerine bir miktar ılık veya sıcak su, süt veya meyve suyu ilave edilipkarıştırılarak çö-zülür.

Paroma Toz 125 mg: 2 yaş8 yaş çocuklar için önerilir.Günlük olağan doz 2 veya 3’e bö-lünmüş halde 20-30 mg/kg’dir. 2-4 yaş içingünde (yaşa gö-re) 2-3 kez 1 poşet, 4-8 yaş için günde (yaşa gö-re) 2-3kez 1 veya 2 poşet (dozlar minimum 4 saat arayla verilmelidir).

Paroma Toz 500 mg: Yetişkinler (15 yaş üstü) içinönerilir. Günde 1-3 kez 1 veya 2 poşet verilir (dozlar minimum 4 saatarayla verilmelidir). Bir poşet içeriği toz üzerine bir miktar ılıkveya sıcak su ilave edilip karıştırılarak çö-zülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.