Paraplatin RTU

Paraplatin RTU

Flakon IV

BMS

Karboplatin

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 Flakon

: : 150 mg/15 mLx1 Flakon -

: : 450mg/45 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Carboplatin Atafarm Flakon: 50 mgx1 toz Flakon, 150 mgx1 toz Flakon, 450 mgx1 tozFlakon(Atafarm);Carboplatin DBLFlakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45 mLx1 flakon(Orna);Carboplatin Ebewe Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45mLx1 flakon(Liba);Carboplatin TevaFlakon: 150 mgx1 toz flakon, 450mg/45 mLx1 flakon(Medİlaç);Carbosin Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(ErKim).

Endikasyon: Diğer uygunkemoterapö-tik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigö-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir.Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim gö-rülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: Seyrek olaraknefrotoksisite, nö-rotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nö-ropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Paraplatin RTUuzman hekim kontrolünde deneyimli personel tarafındanuygulanmalıdır.Paraplatin RTUtek başına reküran over kanseri olan hastalarda4 haftada bir haftanın 1. günü IV yoldan 360 mg/m2dozda etkilidir.Ancak, genellikle nötrofil sayısı en az 2.000 ve trombosit sayısıda en az 100.000 oluncaya kadar tek başına intermitan olarak uygulanmamalıdır.Siklofosfamidile Kombinasyon Tedavisi: İlerlemiş over kanserlerinin kemoterapisinde,daha önce tedavi uygulanmamış hastaların tedavisi için kullanılacaketkili bir kombinasyon şu şekildedir.Paraplatin RTu 300 mg/m2, IV yoldan,her 4 haftada bir, 1. gün, altı siklus. Siklofosfamid 600 mg/m2,IV yoldan, her dört haftada bir, 1. gün, altı siklus.Paraplatin RTU’nun siklofosfamid ile kombineolarak intermitan uygulanması için nötrofil sayısının en az 2.000,trombosit sayısının da en az 100.000 olması gerekir.Paraplatin RTU%5 dekstrozsu (D5W) veya‰9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile 0.5 mg/ml gibi çok daha düşük konsantrasyonlaraseyreltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.