Pasteur HDCV

Pasteur HDCV

Pasteur HDCV nedir ne için kullanılır, Pasteur HDCV nasıl kullanılır, Pasteur HDCV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Pasteur HDCV Flakon

Ambalaj:

 1 mL çözücü içeren cam enjektör ve liyofilize formda tek doz aşı içeren flakon.

Endikasyon:

Kuduz kontaminasyonu riskine açık bulunan kişileri korumakve şüpheli veya kesin kuduz kontaminasyonu sonrası tedavi için kullanılır.

Kontrendikasyon:

Aşılama temas öncesi koruyucu amaçlı yapılacaksa, aşınıniçeriğindeki maddelerden herhangi birisine bilinen alerji; ciddi febrilenfeksiyon, akut hastalık, ilerleyici kronik hastalık (aşılama tercih ertelenmelidir) durumlarında kontrendikedir. Temas sonrasında, olası kontaminasyona bağlı hastalığın ağırlığı ve tedavinin yaşamsal değer taşıması nedeniyle bütün kontrendikasyonlar ikinci planda kalır.

Pasteur HDCV Uyarılar:

 • Aşı Eser miktarda bulunması nedeniyle neomisine karşı spesifik alerjisi bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 • İmmunglobulin ve aşı aynı enjektörde karıştırılmamalıdır ve aynı yerden uygulanmamalıdır.
 • Aşı intravasküler yoldan uygulanmamalıdır (enjektörün kan damarına girmediğinden emin olunmalıdır).
 • Antikor yanıtını etkileyebilmesi nedeniyle aşı gluteal bölgeden uygulanmamalıdır.
 • Gebe kadınlarda bulaş riski yüksek olan durumlarda risk yarar analizi yapılarak karar verilmelidir.
 • Maruziyet sonrası uygulamalarda ise hastalığın ölümcül olması nedeniyle gebelik kontrendikasyon değildir.

Pasteur HDCV Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, ödem, kaşıntı,orta derecede ateş, titreme, donukluk, asteni, baş ağrısı, baş dönmesi, artralji,miyalji, gastrointestinal şikayetler (bulantı, karın ağrısı), alerjik cilt reaksiyonları (ürtiker, döküntü, kaşıntı, ödem) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kortikosteroidler Ve immünsüpresif tedaviler aşının koruyucu etkisini baslayabilirler. Bulgularda son aşının enjeksiyonundan sonraki 2-4 hafta nötralizan antikor titrasyonu yapılması gerekmektedir.

Pasteur HDCV Doz Önerisi:

 • Aşılama şeması kişinin kuduza karşı immünitesi ve olgunundurumuna göre düzenlenmelidir.
 • Koruyucuya da temas öncesi aşılama:Primer Bağışıklama: 0, 7, 28.Günlerde 3 enjeksiyon. 1 yıl sonra rapel doz. Her 5 yılda bir rapel doz. 28. gündeki aşılama 21. günde ne yapılabilir.
 • Tedavi aşılaması (kesin ya da şüpheli temas sonrası korunma): İlk yardım: Yara bakımı çok önemlidir ve ısırdıktan hemen sonra yapılmalıdır. Yaranın bol su ve sabun ile yıkanması, daha sonra 70°lik alkol, tentürdiyot ya da %0.1 kuarterner amonyum solüsyonu uygulanmasıönerilir (solüsyonun uygulandığı yerde hiç sabun kalmamasına dikkat edilmelidir, çünkü birbirlerini nötralize ederler).
 • Daha önce aşılanmamış kişilerin aşılanması: Dozaj erişkinler ve çocuklar için aynıdır. 0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde 5x0.5 mL olarak uygulanır. Kategori III temaslarda aşı ile birlikte kuduz immünglobulini de uygulanmalıdır. Pasif bağışıklama 0. günde aşı ile birlikte yapılmalıdır; İnsan kaynaklı kuduz immünglobulini 20 IU/kg,at kaynaklı kuduz immünglobulini 40 IU/kg. Mümkünse immünglobulin aşının uygulandığı yerin karşı tarafına uygulanmalıdır. Enzootik bölgelerde lezyonun ciddiyetine, yerine (MSS ye yakınlığı dikkate alınarak) göre, eğer aşılamada bir miktar gecikme olmuşsa ya da immün yetmezlik durumunda ilk gün 2 doz uygulanması düşünülebilir.
 • Daha önce aşılanmış kişilerin aşılanması: Son 5 yıl içinde aşılanmış (hücre kültürü aşısıyla) kişiler: 0 ve 3.Günlerde 2 doz aşı uygulanır. Aşılamasının üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş kişilerde veya aşılanması yarım kalmış kişilerde: 0, 3, 7,14, 28. günlerde 5 doz aşı ve gerekiyorsa immünglobulin uygulanır. Pratikte,son rapel dozunun üzerinden 5 yıldan fazla bir zaman geçmişse veya aşılanması tamamlanmamışsa, kişi aşılaması belirsiz olarak tanımlanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...