Pasteur HDCV

Pasteur HDCV

Flakon

SanofiPasteur

İnsan diploid hücrekültüründe üretilmiş ve betapropiolakton ile inaktive edilerek saflaştırılmışkuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3 M suşu 25 IU/ml

Ambalaj: 1 mL çözücü içeren cam enjektör ve liyofilize formda tekdoz aşı içeren flakon.

Endikasyon: Kuduz kontaminasyonu riskine açık bulunan kişileri korumakve şüpheli veya kesin kuduz kontaminasyonu sonrası tedavi için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Aşılama temas öncesi koruyucu amaçlı yapılacaksa, aşınıniçeriğindeki maddelerden herhangi birisine bilinen alerji; ciddi febrilenfeksiyon, akut hastalık, ilerleyici kronik hastalık (aşılama tercihenertelenmelidir) durumlarında kontrendikedir. Temas sonrasında, olasıkontaminasyona bağlı hastalığın ağırlığı ve tedavinin yaşamsal değer taşımasınedeniyle bütün kontrendikasyonlar ikinci planda kalır.

Uyarılar: Aşıdaeser miktarda bulunması nedeniyle neomisine karşı spesifik alerjisibulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır. İmmünglobülin ve aşı aynı enjektördekarıştırılmamalıdır ve aynı yerden uygulanmamalıdır. Aşı intravasküleryoldan uygulanmamalıdır (enjektörün kan damarına girmediğinden eminolunmalıdır). Antikor yanıtını etkileyebilmesi nedeniyle aşı glutealbölgeden uygulanmamalıdır. Gebe kadınlarda bulaş riski yüksek olandurumlarda risk yarar analizi yapılarak karar verilmelidir. Maruziyet sonrasıuygulamalarda ise hastalığın ölümcül olması nedeniyle gebelik kontrendikasyondeğildir.

Yan Etkileri: Enjeksiyon yerinde ağrı, kı-zarıklık, ödem, kaşıntı,orta derecede ateş, titreme, donukluk, asteni, baş ağrısı, başdönmesi, artralji,miyalji, gastrointestinal şikayetler (bulantı, karın ağrısı), alerjik ciltreaksiyonları (ürtiker, döküntü, kaşıntı, ödem) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kortikosteroidlerve immünsüpresif tedaviler aşının koruyucu etkisini baskılayabilirler. Buolgularda son aşının enjeksiyonundan sonraki 2-4 hafta nötralizan antikortitrasyonu yapılması gerekmektedir.

Doz Önerisi: Aşılama şeması kişinin kuduza karşı immünitesi ve olgunundurumuna göre düzenlenmelidir.Koruyucuya da temas öncesi aşılama: Primerbağışıklama: 0, 7, 28.Günlerde 3 enjeksiyon. 1 yıl sonra rapel doz. Her 5 yıldabir rapel doz. 28. gündeki aşılama 21. günde de yapılabilir.Tedavi aşılaması (kesin ya daşüpheli temas sonrası korunma): İlk yardım: Yara bakımı çok önemlidir ve ısırıldıktanhemen sonra yapılmalıdır. Yaranın bol su ve sabun ile yıkanması, daha sonra70°lik alkol, tentürdiyot ya da %0.1 kuarterner amonyum solüsyonu uygulanmasıönerilir (solüsyonun uygulandığı yerde hiç sabun kalmamasına dikkatedilmelidir, çünkü birbirlerini nötralize ederler).Daha önce aşılanmamışkişilerin aşılanması: Dozaj erişkinler ve çocuklar için aynıdır. 0, 3, 7, 14ve 28. günlerde 5x0.5 mL olarak uygulanır. Kategori III temaslarda aşı ilebirlikte kuduz immünglobülini de uygulanmalıdır. Pasif bağışıklama 0. gündeaşı ile birlikte yapılmalıdır; İnsan kaynaklı kuduz immünglobülini 20 IU/kg,at kaynaklı kuduz immünglobülini 40 IU/kg. Mümkünse immünglobülin aşınınuygulandığı yerin karşı tarafına uygulanmalıdır. Enzootik bölgelerde lezyonunciddiyetine, yerine (MSS'ye yakınlığı dikkate alınarak) göre, eğer aşılamadabir miktar gecikme olmuşsa ya da immün yetmezlik durumunda ilk gün 2 dozuygulanması düşünülebilir.Daha önce aşılanmış kişilerin aşılanması: Son 5 yıl içinde aşılanmış (hücrekültürü aşısıyla) kişiler: 0 ve 3.Günlerde 2 doz aşı uygulanır. Aşılamasının üzerinden 5yıldan fazla geçmiş kişilerde veya aşılanması yarım kalmış kişilerde: 0, 3, 7,14, 28. günlerde 5 doz aşı ve gerekiyorsa immünglobülin uygulanır. Pratikte,son rapel dozunun üzerinden 5 yıldan fazla bir zaman geçmişse veya aşılanmasıtamamlanmamışsa, kişi aşılaması belirsiz olarak tanımlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.