Paxil

Paxil

Film Tablet

GSK

Paroksetin HCl

Ambalaj: 20 mgx28 tablet.

Endikasyon: Tepkiselve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzeretüm depresyon tipleri, Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH) semptomlarının tedavisive relapsının önlenmesi, agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın PanikHastalığı semptomlarının tedavisi ve relapsının önlenmesi, sosyal anksiyetebozukluğu ve sosyal fobi tedavisi.

Kontra Endikasyon: Paroksetinekarşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kardiyak problemleri olan hastalarauygulanırken dikkatli olunması önerilir. Epilepsi hastalarınıntedavisinde, paroksetin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Paroksetinletedavi kesildikten sonra 2 hafta süreyle MAO inhibitörleri kullanılmamalıdır.Mani öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülanalan hastalara paroksetin büyük bir dikkatle verilmelidir. Gebelikveya süt verme dö-nemlerinde kullanılmasına potansiyel yararlarve olası zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. Hastalararaba veya makine kullanma yetenekleri hakkında uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Mide bulantısı,uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzlukve impotens ve ejakülasyon bozuklukları gibi cinsel fonksiyon bozukluğugörülebilir. Ayrıca, baş dönmesi, kusma, diyare, huzursuzluk, hallüsinasyonlarve hipomani olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Paroksetin,alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamasınakarşın, depresyonlu hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez.Paroksetinle lityumun birlikte kullanılması durumunda dikkatliolunmalı ve lityum düzeyleri izlenmelidir. Fenitoinle birlikteuygulanmasıyla paroksetinin plazma konsantrasyonlarında azalmave yan etkilerde artma gö-rülür. Paroksetinin diğer antikonvülzanlarlabirlikte kullanılması da yan etki insidansında artışa yol açabilir.Paroksetin,oral antikoagülan alan hastalarda büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde kullanılır. Günde bir kez sabahlarıyemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilengünlük dozları, depresyonda 20 mg, obsesif kompülsif hastalıkta 40 mg, panikhastalığında 40 mg, sosyal anksiyete bozukluğu ve sosyal fobide 20 mg’dir.Yaşlılarda dozajlama yetişkinlerin başlangıç dozunda başlamalıdır ve haftada 10mg’lik artışlar halinde hastanın cevabına göre maksimum 40 mg’ye kadarartırılabilir. Şiddetli renal bozukluğu veya şiddetli hepatik bozukluğu olanhastalarda tavsiye edilen doz günde 20 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.