Pavulon

Pavulon

Ampul

Organon

Pankuronyum bromür

Ambalaj: 4mg/2 mLx10 ampul.

Endikasyon: Pankuronyumbromür, nondepolarizan blok yapan bir maddedir ve genel anestezideendotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve ameliyat sırasındaiskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Pankuronyuma veya bromür iyonlarınakarşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyon varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Pankuronyum bromür, entübasyon,yapay solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerinbulunduğu koşullarda, ilacın etkisini bilen deneyimli anestezistlertarafından ya da onların denetiminde kullanılmalıdır. Renal yetmezliğiolan hastalarda eliminasyon yarıömrünün 2 katına çıktığı ve plazmaklirensinin %50 azaldığı dikkate alınmalıdır. Gebeler üzerinde ancakhekimin gerekli gördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazlaise uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda pankuronyum bromürün sezaryenledoğumda güvenilir olduğu gö-rülmüştür.

Yan Etkileri: Nabız sayısındaartış, ortalama arteryel kan basıncının hafiforta derecede yükselmesigörülebilir. Bazı inhalasyon anesteziklerine bağlı olarak ortayaçıkan kardiyak depresyonu antagonize eder. Bundan başka, bazı potentanestetik ve analjeziklerin neden olduğu bradikardi, pankuronyumbromür tarafından düzeltilir.

İlaç Etkileşimleri: Halotan,eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton,metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidatve propanidid, panküronyumun etkisini artırır. Neostigmin, edrofonyum,piridostigmin ise etkisini azaltır.

Doz Önerisi: Entübasyon dozu 0.08-0.10 mg/kg’dir (90-120 saniyedeiyimükemmel arası entübasyon koşulları gerçekleşir). Süksametonyumile entübasyon yapıldıktan sonra başlangıçPavulondozu 0.04-0.06 mg/kg, etki süresi22-35 dakikadır.Ek dozlar 0.01-0.02mg/kg’dir.IVyolla uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.