PenadurLA

PenadurLA

Flakon IM

Wyeth

Penisilin G benzatin

Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü

: : 2.400.000 IU: 1 Flakon ve 6 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: BenzapenLA Flakon: 1.200.000IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 Flakon(TümEkip);Deposilin Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 flakon(İ.E. Ulagay);PentinLAFlakon: 1.200.000 IUx1 Flakon,2.400.000 IUx1 Flakon(Bilim).

Penadur 6.3.3

Flakon IM

Penisilin G benzatin600.000 IU, Penisilin G potasyum 300.000 Ü.İ, Penisilin G prokain300.000 IU

Ambalaj: 1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Benzapen6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(TümEkip);Deposilin 6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay).

Endikasyon: Farenjitgibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarıve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibizührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmalateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliğikanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritteizleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nö-rolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları gö-rülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni, nö-ropati ve nefropati seyrek gö-rülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında gö-rülen JarischHerx-heimer reaksiyonurapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.

Doz Önerisi: PenadurLA Flakon: Streptokokal (A Grubu) üst solunum yolu enfeksiyonları(örn. farenjit) ve streptokoksal piyodermi tek enjeksiyon şeklindeerişkinler 1.200.000 Ü, çocuklar 900.000 Ü, bebekler ve 27 kg altındakiçocuklar için 300.000-600.000 Ü. Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (primer,sekonder ve latent) tek bir enjeksiyon 2.400.000 Ü. Late (Tersiyer venö-rosifilis) 3 kez 7 gün ara ile 2.400.000 Ü tek doz. Frambezi, bejelve pintada tek bir enjeksiyon 1.200.000 Ü. Konjenital sifiliz 2 yaşınaltında 50.000 Ü/kg, 2-12 yaş arası erişkinlerin dozaj programınagö-re ayarlanır.Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit: akut nö-bettensonra çocuklar ve erişkinlere her 4 haftada bir 1.200.000 ünite. Tekrarlıdozlar verileceği zaman enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.Penadur6.3.3. Flakon: A Grubu streptokoksal enfeksiyonlar: Üst solunum yolunun hafif ve ortaşiddetteki enfeksiyonlarında (örneğin farenjit ve tonsilit), kızıl,erisipel ve piyodermide çocuklar için tek bir doz (toplam 1.200.000ünite) yeterlidir. erişkinlerde 2-3 günde birer doz olarak uygulanır.Bu uygulama gerektiği kadar tekrarlanabilir. Romatizmal ateşinönlenmesi için 10 günlük bir süreyle terapö-tik penisilin kan konsantrasyonlarısağlanmalıdır.Pnö-mokoksal enfeksiyonlar (Pnö-mokoksal menenjitdışında): Hafifve orta şiddette orta kulak iltihabı ve zatürrede, hastalığın 1.ve 2. gününde tek (toplam 1.200.000 ünite) doz uygulanır. Bu doz yanıtagö-re, vücut ısısı 48 saat ile normal olana kadar her 2 ya da 3 gündebir tekrarlanabilir. ağır olguların akut dö-neminde enjektabl penisilinG ile daha iyi sonuç alınabilir. Tekrarlı dozlar verileceği zamanenjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.