Penicillin G Potasyum

Penicillin G Potasyum

Flakon

İ.E. Ulagay

Kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj: 500.000 IUx1 Flakon ve çö-zücü

: : 1.000.000IUx1 Flakon ve çö-zücü.

Eşdeğeri: KristapenFlakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(Deva);KristasilFlakon: 500.000 IUx1 Flakon,1.000.000 IUx1 Flakon(Bilim);Pensilina Enjektabl Flakon: 1.000.000 IUx1 Flakon(TümEkip).

Endikasyon: Bakteriyemi,pnö-moni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridia enfeksiyonları (antitoksin tedavisineyardımcı olarak); difteri; erizipeloidendokardit; fusospiroketalenfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonları); Gramnegatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyelendokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilenkişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi sırasındaciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedavidendaha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi gö-renlerde, özellikleyüksek doz uygulanıyorsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodikolarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortayaçıkan alerjik belirtiler makülopapüler dö-küntülerden eksfolyatifdermatite kadar değişen deri dö-küntüleri, ürtiker, anjionö-rotiködem, bazan ateş ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Doz Önerisi: Staphylococcus, Pneumococcus ve Streptococcus’larınduyarlı suşlarının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar; bakteriyemi,pnö-moni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddienfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon iU.Şarbon: Günde en az 5 milyon iU, bö-lünmüşolarak, tedavi sağlanıncaya kadar verilir.Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde1-6 milyon iU, torasik ve abdominal hastalık için günde 10-20 milyoniU.Clostridiaenfeksiyonları: (Antitoksin tedavisine yardımcı olarak) günde20 milyon iU.Difteri: Taşıyıcı durumunun önlenmesi için antitoksintedavisine yardımcı olarak, 10-20 gün süreyle günde 300.000 -400.000 iU, bö-lünmüş şekilde.erizipeloidEndokardit: 4-6 hafta süreyle günde 2-20 milyoniU.Fusospiroketalenfeksiyonlar: orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgeninciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 Milyon iU.Gramnegatif çomak enfeksiyonları (E. coli, E. aerogenes, A.faecalis, Salmonella, ShigellaveP. mirabilis); bakteriyemi: Günde 20-80 milyon iU.Listeria enfeksiyonları(L. monocytogenes): Yenidoğanlar günde 500.000-1 milyon iU; menenjitlierişkinlerde; iki hafta süreyle günde 15-20 milyon iU; endokarditlierişkinlerde; dört hafta süreyle günde 15-20 milyon iU.Pasteurella enfeksiyonları(P. multocida): Bakteriyemi ve Menenjit: İ-ki hafta süreyle günde4-6 milyon iU.Fare ısırığı hastalığı (S. minus veya S. moniliformis): İ-kiüç haftasüreyle günde 12-15 milyon iU.Gonoreal endokardit ve artrit: Günde en az 5 milyon iU.Sifiliz: Sulu penisilin G potasyum, kazanılmışve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozlarınsık olması gerektiğinden, hastanede tedavi ö-nerilir. Dozaj ve tedavininsüresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler. Erken sifilizdetotal olarak 6 milyon iU, gerek erken ve gerekse latent nö-rosifilizde6-12 milyon iU ö-nerilmektedir.Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon iU, IM veyagünde 20-30 milyon iU, IV perfüzyonla verilir.Bakteriyel endokarditinönlenmesi: Konjenitalkalp hastalığı, romatizmal veya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığıolanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmelerihalinde, bakteriyel endokarditin profilaksisi için ameliyattanyarım saat önce başlamak ve ameliyattan sonra iki gün devam etmeküzere günde 600.000 ünitelik bir doz üç saatte bir eşit miktarlardaverilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.