Penicillin G Potasyum

Penicillin G Potasyum

Penicillin G Potasyum nedir ne için kullanılır, Penicillin G Potasyum nasıl kullanılır, Penicillin G Potasyum ilacının yan etkileri nelerdir?

Pomat İchthyol Flakon

Kristalize penisilinG potasyum

Ambalaj:

 • 500.000 IU x 1 Flakon ve çözücü
 • 1.000.000IUx1 Flakon ve çözücü.

Pomat İchthyol Endikasyon:

Bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer enfeksiyonlar;şarbon; aktinomikoz; Clostridial enfeksiyonları (antitoksin tedavisine yardımcı olarak); difteri; erizipeloid endokardit; fuso spiroketal enfeksiyonlar (orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonları); Gram Negatif çomak enfeksiyonları, bakteriyemi;listeria enfeksiyonları; Pasteurella enfeksiyonlar; fare ısırığıhastalığı; gonoreal endokardit ve artrit; sifilis (sulu penisilinG potasyum, kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir.Fakat dozlarının sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir);meningokoksik menenjitin tedavisinde endikedir. Ayrıca bakteriyel endokarditin önlenmesinde de kullanılır.

Kontrendikasyon:

Penisilinve türevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Anemnezlerinde çeşitli allerjenlere duyarlı olduğu öğrenilen kişilerde bir önlem olarak kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşabilir. Budurumun parenteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde, özellikle yüksek doz uygulanırsa, renal ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenle kullanabileceği kanıtlanmamıştır.

Pomat İchthyol Yan Etkileri:

Penisilinebağlı ters etkiler toksik olmaktan çok alerjik tabiattadır. Ortaya Çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjio n-rotik ödem, bazan ateş ve artralji nedir.

İlaç Etkileşimleri:

Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir.

Pomat İchthyol Doz Önerisi:

 • Staphylococcus, Pneumococcus ve Streptococcusların duyarlı sularının neden olduğu ciddi enfeksiyonlar; bakteriyemi,pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon ıU.
 • Şarbon: Günde en az 5 milyon ıU, bölünmüş olarak, tedavi sağlanıncaya kadar verilir.
 • Aktinomikoz: Servikofasiyal olgularda günde 1.6 milyon ıU, torasik ve abdominal hastalık için günde 10-20 milyonU.
 • Clostridial Enfeksiyonları:Antitoksin tedavisine yardımcı olarak günde 20 milyon ıU.
 • Difteri: Taşıyıcı durumunun önlenmesi için antitoksin tedavisine yardımcı olarak, 10-20 gün süreyle günde 300.000 -400.000 iU, bölünmüş şekilde.erizipeloid Endokardit: 4-6 hafta süreyle günde 2-20 milyonU.
 • Fuso Spiroketal Enfeksiyonlar: orofarenks, alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında günde 5-10 Milyon ıU.Gram 
 • Negatif çomak enfeksiyonları (E. coli, E. aerogenes, A.faecalis, Salmonella, Shigella P. mirabilis); bakteriyemi: Günde 20-80 milyon iU.
 • Listeria enfeksiyonları(L. monocytogenes): Yenidoğanlar günde 500.000-1 milyon ıU; menenjit erişkinlerde; iki hafta süreyle günde 15-20 milyon ıU; 
 • Endokarditli erişkinlerde; dört hafta süreyle günde 15-20 milyon iU.Pasteurella enfeksiyonları(P. multocida): Bakteriyemi ve Menenjit: İki hafta süreyle günde 4-6 milyon ıU.
 • Fare ısırığı hastalığı (S. minus veya S. moniliformis): İki üç hafta süreyle günde 12-15 milyon ıU.
 • Gonoreal endokardit ve artrit: Günde en az 5 milyon iU.
 • Sifiliz: Sulu penisilin G potasyum, kazanılmış ve konjenital sifiliz tedavisinde kullanılabilir. Fakat dozları sık olması gerektiğinden, hastanede tedavi önerilir. Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler. Erken sifiliz total olarak 6 milyon ıU, gerek erken ve gerekse latent nörosifilizde 6-12 milyon ıU önerilmektedir.Meningokoksik menenjit: 2 saatte bir 1-2 milyon ıU, IM veya günde 20-30 milyon ıU, IV perfüzyonla verilir.
 • Bakteriyel endokarditin önlenmesi: Konjenital Kalp hastalığı, romatizmal veya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmelerihalinde, bakteriyel endokarditin profilaksisi için ameliyattanyarım saat önce başlamak ve ameliyattan sonra iki gün devam etmek üzere günde 600.000 ünitelik bir doz üç saatte bir eşit miktarlarda verilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...