PhosBind

PhosBind

Tablet

Fako

Kalsiyum asetat

Ambalaj: 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x180 tablet

: : 668 mg(=167 mg kalsiyum)x180 tablet

: : 1000 mg (=250 mg kalsiyum)x90tablet.

Endikasyon: Terminal dönem böbrek yetmezliğindeki hastalardahiperfosfateminin kontrolünde endikedir.

Kontra Endikasyon: Hiperkalsemisi bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Terminal dönem böbrek yetmezliğibulunan hastalar yemekle birlikte kalsiyum aldıklarında hiperkalsemigelişebilir. Kalsiyum asetat tedavisi sırasında başka hiçbir kalsiyum desteğiverilmemelidir. Gebelikte güvenirliği saptanmadığından, gebelerde ancak açıkçagerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Kalsiyumasetat tedavisi sırasında hiperkalsemi ortaya çıkabilir. Hafif hiperkalsemiasemptomatik olabilir veya kendini kabızlık, ano-reksi, bulantı ve kusma ilegösterebilir. Daha şiddetli hiperkalsemide konfüzyon, delirium, stupor ve komagörülebilir. Az sayıda olguda pruritus bildirilmiştir ve bu alerjikreaksiyonları temsil ediyor olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kalsiyum asetat tetrasiklinlerinbiyoyararlanımını azaltabilir. Florid ve florokinolonların absorpsiyonlarınıazaltabilir. Kalsiyum asetat dijital glikozitlerin kalp üzerine olanetkilerini artırabilir, dijital intoksikasyonuna neden olabilir.

Doz Önerisi: Kalsiyum asetatın erişkin ve 65 yaş üzerindeki diyalizhastaları için önerilen başlangıç dozu, her yemekle birlikte alınmak üzereyaklaşık 1.35 g’dir. Hiperkalsemi gelişmediği sürece, serum fosfat değerini 6mg/dL’nin altına indirmek üzere dozaj kademeli olarak artırılabilir. Hastalarınçoğunda, her yemekle birlikte yaklaşık 2-2.5 g kalsiyum asetat uygulanmasıgerekir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.