Pirasmin

Pirasmin

Tablet

Carlo Erba

Teofilin anhidr

Ambalaj: 250mgx20 tablet.

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm semptomlarınınönlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Herhangibir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi,yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi,uzun süren ateş, solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostathipertrofisi ya da peptik ülser olgularında dikkatle kullanılmalıdır.Karaciğer hastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı(eliminasyon azalması) bulunanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir. Teofilinanne sütüne geçer. Emziren anneler, bebekte ortaya çıkabilecekistenmeyen etkiler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler gastrointestinal irritasyon ve santral sinir sistemistimülasyonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk,taşikardi ya da hipotansiyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer ksantinya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında,lityumun terapö-tik etkisi azalabilir. Birlikte allopürinol, antasitler,bblokerler, simetidin, siprofloksasin,oral kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamilya da grip aşısının kullanılması teofilinin plazma düzeyini artırabilir.Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılmasıteofilinin plazma düzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde hastanın yanıtına gö-re günde 3-4kez ½-1 Tablet olarak verilir. Yaşlılarda teofilin klirensi yavaşlayacağından,daha düşük dozların uygulanması gerekebilir. 7-12 yaş (20-35 kg)arasındaki çocuklara günde 3-4 kez ¼-½ Tablet olarak verilmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.