Pneumo 23

Pneumo 23

Pneumo 23 nedir ne için kullanılır, Pneumo 23 nasıl kullanılır, Pneumo 23 ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjektör

Her 0.5 mL’lik bir immünizasyondozu, serotiplerin her birinden 0.025mg olacak şekilde, saflaştırılmış Streptococcus pneumoniae sakkaritleri: 1,2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,22F, 23F, 33F içerir.

Ambalaj:

 Uygulamaya hazır 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör.

Endikasyon:

 Streptococcus Pneumoniae meydana gelen özellikle solunum yolu enfeksiyonları, menenjitler ve bakteriyemik ataklara karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Daha önce uygulanan pnömokok aşısına bağlı ciddi reaksiyon görülen kişiler; son 5 yıl içinde herhangi bir (14 veya 23 valan) pnömokok aşısı uygulanan kişiler; akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Aşının fetus gelişimi üzerine olan etkisi bilinmediği için gebe kadınlara ve 2 yaşın altındaki çocuklara ancak gerçek bir epidemi riski olduğu zaman uygulanmalıdır.İkinci doz uygulama sonrası bazı kişilerde nadiren arthus fenomeni (Tip III hipersensitivite reaksiyonu)gö-rülebilir. Aşı uygulandıktan sonra 5 yıl süreyle koruma sağlar.

Yan Etkileri:

 Ortalama 24 saat sürebilen hafif dereceli ateş yükselmesi görülebilir. Çok nadiren bazı fonksiyonel bozukluklara (iştah kaybı, üşüme titreme, baş ağrısı) rastlanabilir.Bu belirtiler 24 saatten daha az sürelidir.

İlaç Etkileşimleri:

 İmmünsüpresif ilaç tedavisi göz-ren kişilerde aşıya karşı oluşacak immün yanıt yavaş yapabilmektedir.

Doz Önerisi:

 SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak 2 yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.Tek doz aşı (0.5 mL) uygulaması yeterli koruma sağlar. Her 5 yılda bir rapel uygulaması önerilir. 5 yıldan önce önerilmez. İmmünsüpresif Tedavi gören kişilere, hekimin uygun görmesi halinde rapel uygulaması daha kısa aralıklarla yapılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...