Plendil

Plendil

Uzun Etkili Film Tablet

AstraZeneca

Felodipin

Ambalaj: 2.5 mgx20 Tablet

: : 5 mgx20 Tablet

: : 10 mgx20tablet.

Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelikteve felodipine karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Felodipin tedavisi sırasındaduyarlı kişilerde çok seyrek olarak, tansiyonda belirgin düşme vebu durumun sonucunda miyokard iskemisi gö-rülebilir.Taşıt ve araç kullanma yeteneğiniazaltmaz. Anne sütüne geçmektedir. Bununla birlikte, emziren annelerdeterapö-tik dozlarda kullanıldığında, bebek üzerinde bir etkisininolması beklenmez.

Yan Etkileri: Sıcak basmasına,baş ağrısına, çarpıntıya, göz kararmasına ve halsizliğe neden olabilir.Felodipin ile tedavi edilen hastalarda, prekapiller vazodilatasyonnedeniyle genel sıvı retansiyonuna bağlı olmaksızın, alınan dozlaorantılı olarak ayak bileğinde şişme meydana gelebilir. İleri gingivit/periodontitiolan hastalarda, hafif gingival hiperplazi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Enzim inhibitörlerinin(simetidin, eritromisin ve greyfurt suyunda bulunan bazı flavonidler,vb), felodipinin plazma konsantrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir.Enzim uyarıcı ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, barbitüratlarvb.), felodipinin plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olur.Felodipin, siklosporinin plazma konsantrasyonunu etkilemez. Felodipininplazma proteinlerine yüksek bağlanma oranı, varfarin gibi bağlanmaoranı yüksek diğer ilaçların serbest bö-lümünü etkilemez.

Doz Önerisi: Doz hastanın gereksinimine gö-re ayarlanır. Hipertansiyondatedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır. Alışılmış sürek dozu günde1 kez 5 mg ile 10 mg arasındadır. Yaşlı hastalarda tedaviye günde2.5 mg ile başlanması önerilir. Anjina pektoris tedavisinde günde1 kez 5 mg ile başlanmalı ve gerektiğinde bu doz, günde 10 mg’ye artırılmalıdır.Tabletler sabahları aç ya da tok karnına bir miktar suyla alınmalıdır.Tabletler bö-lünmemeli, ezilmemeli ve çiğnenmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.