Plegisol

Plegisol

Solüsyon

Abbott

Kalsiyum klorür dihidrat17.6 mg, magnezyum klorür heksahidrat 325.3 mg, potasyum klorür 119.3mg, sodyum klorür 643 mg/100 mL

Ambalaj: 1000 mL’lik plastik ambalaj.

Endikasyon: Plegisol, elektrolitlerin enjeksiyonluk sudaki ste-ril,apirojen, izotonik formülasyonudur. Açık kalp ameliyatı sırasındakalp durmasını başlatmada, kardiyak damlatma için (genellikle hipotermiile) uygundur.Sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önceyapılmalıdır.

Kontra Endikasyon: Plegisol, %8.4’lük USP enjeksiyonluk sodyumbikarbonat çö-zeltisi ilave edilmeden kullanılmamalıdır. İntravenözenjeksiyon için değildir. Bu çö-zelti sodyum bikarbonat ile tamponlandıktansonra kardiyak damar sistemine sadece perfüzyon yöntemiyle verilir.

Uyarılar: Bu çö-zelti yalnız, açık kalp cerrahisindeuzmanlaşmış hekimler tarafından kullanılmalıdır. Bu çö-zelti sadece,koroner dolaşım, sistemik dolaşımdan izole edildiğinde kardiyopulmonerbypass sırasında kullanılır. Bu çö-zeltinin, gebe bir kadına verildiğindefetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyipetkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde mutlak gerekliysekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Açık kalp ameliyatının potansiyeltehlikeleri myokardiyal nekroz, elektrokardiyografik anormalliklerve ventriküler fibrilasyon dahil aritmilerdir. Dolaşım normaledöndüğünde, kardiyoplejik kardiyak durma’dan son-ra spontan düzelmegecikebilir veya olmayabilir. Normal kardiyak fonksiyonu düzenlemekiçin elektrik şokla defibrilasyon gerekebilir.

Doz Önerisi: Aşağıdaki bilgi rehber olarak önerilmektedirve cerrahın tercihine ve deneyimine gö-re değişikliğe uğrayabilir.pH ayarı için %8.4’lük sodyum bikarbonat enjeksiyonluk çö-zeltisinden(sodyum ve bikarbonatın herbirinden 10 mEq) 10 mL (840 mg), her 1000mL’lik kardiyoplejik çö-zeltiye aseptik olarak ilave edilmeli ve iyicekarıştırılmalıdır. Oda sıcaklığında ölçüldüğü zaman yaklaşık pH7.8’i elde etmek için %8.4’lük enjeksiyonluk sodyum bikarbonat çö-zeltisinden10 mL kullanılır. Diğer bileşiklerle stabil olmamasından dolayı,sodyum bikarbonat ilavesi uygulamadan hemen önce yapılmalıdır.İlaveden sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce,çö-zelti 4°C’ye soğutulmalıdır. 28-30°C’lik perfüzyon temperatüründekar--diyopulmoner bypass’ın tesisinden ve çıkan aortanın çaprazklemp-lenmesinden sonra, tamponlanmış çö-zelti aortik ruta hızlıenfüzyon yöntemiyle uygulanır. Enfüzyon başlangıç hızı 2-4 dakikalıkpir periyotta 300 mL/m2/dak (5’8” boy ve 70 kilodaki yetişkinde1.8 m2yüzey alanla yaklaşık 540 mL/dak) olabilir. NormosolR(dengeli elektrolit solüsyonu) veya Ringer enjeksiyonu gibi fizyolojikbir çö-zeltinin 4°C’ye soğutulup gö-ğüs boşluğuna verilmesi ile eksternalsoğuma (perikardiyum’un bölgesel hipotermisi) sağlanabilir. Myokardiyalelektromekanik aktivitenin sürmesi veya tekrarlanması gerektiğindeçö-zelti 2 dakikalık bir sürede 300 mL/m2/dak’lık bir hızlatekrar enfüze edilebilir. Çö-zeltinin reenfüzyonu her 20-30 dakikadabir veya myokardiyal temperatür 15-20°C üzerine yükselirse veyakardiyak aktivite dö-nüşü gözlenirse, daha sık tekrarlanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.