Polimisin

Polimisin

Deri Merhemi

Koçak

OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü

Ambalaj: 14.2 g’lik tüp.

Eşdeğeri:

TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.

Yan Etkileri: Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlargö-rülecek olursa tedavi kesilmelidir.

Doz Önerisi: Merhem, hasta yüzey ile devamlı temas halinde bırakılmalıdır.Cilt özenle temizlendikten sonra, steril gazlı bez üzerine konulanmerhem, hasta yüzeye en az 2-3 kez doğrudan uygulanır. Tam şifa sağlanıncayakadar devamlı olarak ilacın uygulanması önerilir.

Polimisin

Göz Merhemi

OksitetrasiklinHCI 5 mg, polimiksin B sülfat 10.000 IU/g

Ambalaj: 3.5 g’lik ambalaj.

Eşdeğeri:

TerramycinGöz Merhemi: 3.5 g(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutanyüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Topikal uygulama, enfeksiyonşiddetliyse veya yalnız lokal tedaviye cevap vermezse sistemik uygulamayladesteklenmelidir.

Kontra Endikasyon: İçeriğindekimaddelere karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Haricen kullanılır ve yalnızgö-ze uygulanır. Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğinikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dö-nemlerinde)sistemik olarak uygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesineve iskelet gelişiminde gerilemeye neden olabilmektedir. Topikaltetrasiklinler, gebelik sırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıylaelde edilecek olası yararlar potansiyel riskleri gö-ze almayı haklıkılacak düzeyde ise kullanılmalıdır. Sistemik uygulama sonrasındasüte geçtikleri bilinmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerdekiciddi yan etki potansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının annesağlığı yö-nünden önemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veyasüt verilmesinin durdurulması arasında tercih yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Kontaktdermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlığa bağlı alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıylalakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisimhissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.

Doz Önerisi: Yalnız lokal olarak uygulanmalıdır. Günde 2-4kez hastalıklı gö-zün alt göz kapağının serbest ucuna, göz kapağı boyuncasürülerek uygulanır. Tedaviye tam şifa sağlanıncaya kadar devamedilir. Trahom tedavisindePolimisin, günde 2-4 kez 4-6 hafta süreyle her iki gö-ze deuygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.