Polivit

Polivit

Şurup

Abdi İbrahim

A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3 mg, C vitamini 25 mg,D3vitamini 400 IU, E vitamini 5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe, ölçeğiyle birlikte.

PolivitC

Draje

TriPharma

B1vitamini25 mg, B2vitamini 15 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini 4mg, C vitamini 300mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, nikotinamid 50 mg

Ambalaj: 30 draje.

Endikasyon: Bkompleks ve C hipovitaminozunun gizli veya belirgin olduğu durumlarda;metabolik faaliyetlerin arttığı dönemlerde, gebelik, laktasyon, ameliyatsonrası nekahat devresi, ülseratif kolit, diyare gibi gastrointestinalbozukluklarda kullanılır. Genel olarak; halsizlik, iştahsızlık, zayıflamadurumlarında, diyabetli hastalarda veya çeşitli diyetlere tabi hastalardameydana gelebilecek hipovitaminozda, kronik alkolizmde, antibiyotik kullanılandurumlarda, kimyevi maddelere bağlı hastalıklarda ve gebelik kusmalarındaendikedir.

Doz Önerisi: PolivitŞurup: 3 ay1 yaş arası çocuklara günde 1 ölçek, 1-5yaş arası çocuklara günde 1.5 ölçek, 5 yaşından büyük çocuklar veerişkinlere günde 2 ölçek, gebeler ve emziren annelere günde 2 ölçekverilir.Şurupolduğu gibi veya su, meyve suyu ya da mamaya karıştırılarak verilebilir.

Asomal Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Radyum);Noral Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(İ.E.Ulagay);Tempo Eliksir: 120 mg/5 mLx100 mL(Akdeniz);Termacet Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Toprak);Termalgine PediyatrikŞurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Novartis CH);Tylol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Nobel).

Endikasyon: Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süresinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.

Doz Önerisi: 4-11 ay arası çocuklara 2.5 mL, 1-2 yaş arası çocuklara3.75 ml5 mL, 2-3 yaş arası çocuklara 7.5 mL, 4-5 yaş arası çocuklara10 mL, 6-8 yaş arası çocuklara 12.5 mL, 9-10 yaş arası çocuklara 15 mLve yetişkinlere 20-25 mL verilir. Bu dozlar günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.