Polytrim

Polytrim

Göz Damlası

GSK

Polimiksin B sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml

Ambalaj: 5 mL’lik, plastik şişe.

Eşdeğeri:

OftalmotrimGöz Damlası: 5 mL(Alcon).

Polytrim

Göz Merhemi

Polimiksin B sülfat10000 IU, trimetoprim 5 mg/g

Ambalaj: 4g’lik tüp.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu göz ve adnekslerinin, konjunktivit,keratit, kornea ülserleri, konjunktivitle bağlantılı ülseratifblefarit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahilçeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlardankorunmada hem preoperatif hem postoperatif olarak uygulanabilir.

Kontra Endikasyon: Bileşenlerden herhangi birineve antibiyotiklerin polipeptid grubu gibi çapraz duyarlık oluşturanmaddelere karşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bu kombinasyona karşı aşırı duyarlıkreaksiyonlarının nadir gö-rülmesi beklenir, ancak tedavi sırasındabir aşırı duyarlık reaksiyonundan şüphelenilmesi halinde uygulamadurdurulmalıdır. Bu kombinasyonun aktif bileşikleri gebelikteherhangi bir ters etki belirtisi olmadan yıllardır kullanılmıştır.Anne sütüne geçip geçmediği hakkında bilgi yoktur.

Yan Etkileri: Kişiselduyarlığa bağlı olarak nadiren geçici hafif yanma veya batma hissive daha az olarak gözde kızarıklık gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Polytrim Göz Damlası: Göz yaşı ile izotoniktir, gözde iyi tolere edilirve bebekler dahil bütün yaş gruplarında uygulanmaya uygundur. Ö-nerilendoz, etkilenmiş gö-ze günde 4 kez bir damladır ancak durumun ciddiyetinegö-re daha sık uygulama gerekli olabilir. Gö-zün iyileşmesindensonra en az 2 gün tedaviye devam edilmelidir.PolytrimGöz Merhemi: Gözdeiyi tolere edilir ve bebekler dahil her yaştaki hastalara uygulanabilir.Uygulamadan önce, çapak, iltihap, kabuk vb. birikmiş kalıntılargözden temizlenmelidir. Merhem ince bir tabaka halinde ya etkilenenbölgeye ya da konjunktivanın göz küresi ile göz kapağı arasındakalan alana, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günde 2-4 kez sürülmelidir.Uygulamaya, gö-zün iyileşmesinden sonra en az 48 saat daha devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.