Poliacel

Poliacel

Flakon

SanofiPasteur

20 mg tetanozproteinine konjuge Hemofilus influenza tip b polisakkaridi 10 mg, Boğmacatoksoidi (PT) 20 mg, Difteri toksoidi ³ 30 IU (2.0 Ünite/ml) (15 Lf), Tetanoztoksoidi ³ 40 IU (2.0 Ünite/ml) (5 Lf), Saflaştırılmış inaktive polio aşısı(Tip 1 Mahoney 40 DU, Tip 2 M.E.F.1 8 DU, Tip 3 Saukett 32 DU)

Ambalaj: Bir doz vial liyofilize Hemofilus influenzae tip b aşısı,bir doz ampul adsorbe difteri ve tetanoz toksoidleri ile kombine inaktive poliove asellüler boğmaca aşısı.

Endikasyon: Difteri, tetanoz, boğmaca, polio ve Hib enfeksiyonlarınakarşı 2 aylık ve üstü infantların primer bağışıklamasında ve 7 yaşa kadar rapeldozu olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Aşının herhangi bir bileşenine karşı alerji ve daha önceuygulanan dozlarda meydana gelen anafilaktik reaksiyon veya alerji bu aşınınuygulanmasına kontrendikasyon oluşturur. Aşılama akut enfeksiyonlarda(ateşli durum gibi) ertelenmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları gibihafif rahatsızlıklarda aşılamayı ertelemeye gerek yoktur. Bileşimdeki difteritoksoidinin miktarı nedeniyle 7 yaş üstü çocuk ve erişkinlerde uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Anafilaksi ender görülmesine rağmen, tedbirler uygulamasırasında hazır bulundurulmalıdır. Bileşimdeki boğmaca komponenti nedeniyleuygulanmasının ertelenmesi, ilerleyici, akut ve alevli bir nörolojik tablovarsa (örneğin konvulziyon) düşünülmelidir. Polio salgını sırasında 6aylıktan büyük çocukların aşılanması ertelenmelidir.Gebelikte uygun değil-dir.

Yan Etkileri: En sık raslanılan reaksiyonlarenjeksiyon bölgesinde kızarıklık, hassasiyet ve şişlik, sistemik reaksiyonlar iseateş, irritasyon, huzursuzluk, uyku hali, ağlama ve iştahsızlıktır. Bubelirtiler genellikle aşı uygulandıktan 24 saat içerisinde ortaya çıkar ve24-48 saat devam edebilir.

İlaç Etkileşimleri: Malign hastalığı olan hastalarda;immünsupresif tedavi görelerde, kortikostreoid, antimetabolit, alkilleyiciajan, sitotoksik ilaç kullananlarda veya immün yetmezliği olan kişilerde(örneğin HIV enfekte bireylerde), beklenilen immün cevap tam olaraksağlanamayabilir. Çocuğun bir sonraki aşılama vizitine gelmesi şüpheli ise,diğer bütün aşılar (hepatit B, MMR aşıları da dahil olmak üzere) farklıenjektörler ve bölgelere uygulanmak şartıyla aynı anda uygulanabilir.

Doz Önerisi: Öneri olarak; primer bağışıklamaya 2. aydan başlanır ve1 veya 2’şer ay aralıklarla 3 doz şeklinde devam edilir.Son dozdan 1 yıl sonra rapel doz uygulanır.Aşı IMuygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesi olarak deltoid kas veya uyluğunanterolateral kısmı (vastus lateralis kası) tercih edilmelidir. 1 yaşınüstündeki çocuklarda deltoid kas tercih edilmelidir çünkü anterolateral bölgedenuygulamalarda sık yakınmalara (kas ağrısı) raslanmıştır. İntravasküleruygulanmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.