Problok

Problok

Problok nedir ne için kullanılır, Problok nasıl kullanılır, Problok ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Metoprolol tartarat

Ambalaj:

 100 mg x 20 tablets.

Endikasyon:

 Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin uzun süreli profilaksisinde, supraventrikülerve ventriküler aritmileri içeren kardiyak ritm bozukluklarında,miyokard enfarktüsünden sonra ki sekonder koruma için teyit edilmiş veya kuşkulu miyokard infarktüsünde, hipertiroidizmde (yardımcı tedavi olarak), palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıklarında ve migrenin önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Metoprolol Ve benzer türevlere karşı aşırı duyarlık; diğer blokerlere karşı aşırı duyarlılık, ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler blok, dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarak anlamlı sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, şiddetli periferik arteriyel dolaşım bozuklukları, kardiyojenik şok; tedavi edilmemiş feokromasitoma, hipotansiyon; şiddetli bronşiyal astım veya şiddetli bronkospazm öyküsü, miyokard enfarktüsü olan hastalarda ve/veya şiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer sirozu metoprololün plazma konsantrasyonlarına artışa yol açar. Metoprolol tedavisi özellikle iskemik kalp hastalığı olan hastalarda neden kesilmemelidir. Gebelikte, artan uterus kasılmalarını ve yenidoğanda blokaj etkisini engellemek için olası en düşük doz kullanılmalı ve doğumdan 2-3 gün önce tedavi kesilmelidir.Anne sütüyle beslenen bebekler reseptörlerin blokajına ait belirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanın araç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.

Yan Etkileri:

 Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazan senkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefes darlığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aynı zamanda katekolamin tüketen ilaçları, diğer blokerleri (göz Damlası formları dahil) veya MAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır.b bloker alan hastalarda prazosin ilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidin Birlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisinde son verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesinden birkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri blokerlerin kan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniyle metoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikte verapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakından izlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibi diğer SınıfI antiaritmik bileşikler,b blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololün hipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitler ile birlikte kullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletim süresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetik bileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları)blokerlerle birlikte kullanıldıklarında hipertansif reaksiyonları yapabilirler. İnsülin kullanan diyabetik hastalarda,bloker tedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkili olabilir.blokerler ayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonize edebilir. İndometazin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar birlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri blokerlerin kardiyodepresan etkilerini arttırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafından azaltılabilir ve simetidin ve artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetik parametreleri değiştirebilir.

Doz Önerisi:

 Tabletler yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınmalıdır.Hipertansiyon ve anjina pektoriste: Başlangıçta günde 1 Tablet iki kerede (yarımşar Tablet) alınır. Genellikle maksimum etki 1 hafta sonra görülür. İstenilen klinik yanıt elde edilinceye kadar doz haftalık aralıklarla kademeli olarak arttırılır. Günde 100-400 mg ile istenen etki sağlanır. Tedavi kesilecekse doz 1-2 hafta içinde yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.Miyokard infarktüsünde: Önce, eğer hasta tolere edebiliyor IV tedavi uygulanır. Sonra günde 2x100 mg ile sürek tedavisine geçilir.Miyokard Enfarktüsü profilaksisinde: Başlangıç dozu günde 2x100 mg’dir, tedavi süresi 3 aydır. Gerekirse 1-3 yıl sürebilir.Migren profilaksisinde: Günde 2x100 mg ve 2x200 mg’dir.Tirotoksikozda: Günde 4x50 mg’dir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...