Prozac

Prozac

Prozac nedir? Prozacne için kullanılır, Prozac nasıl kullanılır, Prozac ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Prozac Kapsül

Fluoksetin HCL

Prozac Ambalaj:

  • 20 mgx16 ve 24 kapsül.
  • 20 mg/5 mL x 70 mL'lik şişe, 5 mL'lik ölçeğiyle birlikte.

Endikasyon:

 Depresyon Ve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nervoza ve obsesif kompulsif hastalık tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fluoksetine Karşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Prozac Uyarılar:

 Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyen deri döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda kesilmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımına son verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlandığı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir.Daha güvenli başka bir seçenek varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelere verilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.

Prozac Yan Etkileri:

Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani de görülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habis sendrom benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsü ve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoid reaksiyonlar dan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyan saç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Lityum Fluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresan gibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlara en düşük dozda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan en düşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetin kullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal semptomlar bildirilmiştir.

Prozac Doz Önerisi:

  • Depresyon: Depresyonun ve buna eşlik eden anksiyetenin tedavisi için başlangıç dozu olarak sabahları 20 mg uygulanması önerilir.
  • Prozac Günde 20-80 mg dozunda da kullanılmıştır ama çok büyük bölümü günde 20 mg den daha yüksek dozlara gereksinim duymaz.
  • Haftalarca devam eden tedaviye rağmen klinik düzelme sağlanamazsa, dozun artırılması düşünülebilir.
  • Artış, her keresinde 20 mg olarak gerçekleştirilir ve günlük doz, sabahları ve öğlenleri olmak üzere 2 kısma bölünerek uygulanır.
  • Bulimia Nervoza: Önerilen günlük doz 60 mg dir.
  • Obsesif Kompulsif Hastalık: Önerilen doz, günde 20-60 mg dir.
  • Bütün bu tedaviler sırasında günlük maksimal doz 80 mg dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...