Pulmicort

Pulmicort

Aerosol

AstraZeneca

Budezonid

Ambalaj: 50 µg/dozx200 doz

: : 200 µg/dozx100 dozluk ambalaj.

Eşdeğeri: İnflacortİnhaler: 50µg/dozx200 doz(Bilim).

Pulmicort Nebulizer

Süspansiyon

Budezonid

Ambalaj: 50 mg/2 mLx20 polietilen Ampul

: : 1 mg/2mLx20 polietilen ampul.

Pulmicort Turbuhaler

Toz İnhalatör

Budezonid

Ambalaj: 100 µg/dozx200 doz

: : 200 µg/dozx100 doz

: : 400µg/dozx100 dozluk ambalaj.

Endikasyon: Altta yatansolunum yolları enflamasyonunun kontrolü için sürek tedavisindeglukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlıhastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlı kişilerde ve aktif veya sessiz seyredenakciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalara, inhale edilen budezonid tedavisinin profilaktikniteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiğianlatılmalıdır. Supleman sistemik kortikosteroidler veya bude-zonid ile tedavibirdenbire kesilmemelidir. Kesin gerekli olmadıkça gebeliktekullanılmamalıdır. Budezonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Boğazda hafif bir irritasyon, öksürük ve ses kısıklığıgö-rülebilir. Orofarenkste kandida enfeksiyonu gelişebilir. Çokseyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroid tedavisinebağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık, dermatitgibi) gö-rülebilir. Çocuklarda sinirlilik, aşırı hareketlilik,depresyon ve davranış bozuklukları gibi psikiyatrik belirtilergözlenmiştir.

Doz Önerisi: PulmicortAerosol: Günlük doz erişkinler içinbaşlangıçta 2-4 uygulama halinde 200-1600 µg ve daha sonra 2x200-400µg (maksimum 1600 µg) ve çocuklarda 2x50-200 µg (maksimum 400 µg)’dır.Pulmicort Nebulizer: Sadecenebülizatör aracılığıyla inhalasyon yoluyla kullanılır; enjekteedilmemelidir. Doz hastanın durumuna gö-re ayarlanmalıdır. Çocuklardagünde 2 kez 0.25-0.5 mg. Bazı hastalarda dozun günde 2 kez 1 mg’ye yükseltilmesigerekli olabilir. Erişkinlerde günde 2 kez 0.5-1 mg. Bazı hastalardadaha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.Pulmicort Turbuhaler: Erişkinlerde200-1600 µg’lik günlük doz 2-4 eşit bö-lümde uygulanmalıdır (hafif olgulardagünde 200-800 µg, ağır durumlarda günde 800-1600 µg). Genellikle gündeiki uygulama (sabah ve akşam) yeterlidir. Günde tek doz budezonidegereksinim duyan hastalarda günde tek doz yeterli olabilir. Doz sabahlarıya da akşamları verilebilir. Astımın ağırlaşması durumunda dozsıklığı ve miktarı artırılmalıdır. 6 yaş ve daha büyük çocuklardagünde 200-800 µg, 2-4 eşit bö-lümde uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.