Purinol

Purinol

Efervesan Granül

Yeni İlaç

Metenamin 250 mg,metenamin anhidrometilensitrat 615 mg/ölçek

Ambalaj: 70 g’lik ambalaj.

Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüridetedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistemenfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarlakontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akutüriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.

Kontra Endikasyon: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyondakontrendikedir. İdrardaki ürat kristalleri nedeniyle gut hastalarındada kontrendikedir.

Uyarılar: Yüksek dozları (3-4 hafta boyunca günde 8 g) idrarkesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminüri ve kanamayapabilir. Gebeliğin ilk aylarında güvenirliği saptanmamıştır.

Yan Etkileri: Gastrointestinal rahatsızlıklar, hematüri, idraryolları ve üretra lezyonları yapabilir. Bazı hastalarda nadir olarakmide bulantısı, bazan kusma ve deride kırmızılıklar, stomatit,anoreksi, abdominal kramp, diyare, yaygın ödem, baş ağrısı, tinnitus,kas krampları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazit diüretikler, karbonik anhidraz inhibitörleri,kristalüriye neden olacağı için sülfonamidler, idrar pH’sını yükselttiğiiçin sodyum bikarbonat ve asetazolamid ile birlikte verilmemelidir.

Doz Önerisi: Yemeklerden sonra ve yatarken olmak üzere günde4 kez 1-2 ölçek biraz ılık suda karıştırılarak eritilip içilir.6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 kez 1 ölçek, 6 yaşın altındakiçocuklarda 50 mg/kg/gün dozu 3’e bö-lünerek uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.