PuriNethol

PuriNethol

Tablet

GSK

Merkaptopürin

Ambalaj: 50 mgx25 Tablet.

Eşdeğeri: MercaptopurinTablet: 50 mgx25 tablet(Atafarm).

Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır veakut lenfoblastik lö-semiyle akut miyeloid lö-semide sürek tedavisindeözellikle endikedir. Aynı zamanda kronik granülositik lö-semi tedavisindede kullanılır.

Kontra Endikasyon: Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir.

Uyarılar: Merkaptopürin, ancak bu tür ilaçların uygulanmasındadeneyimli doktorların kontrolü altında kullanılacak bir aktif sitotoksikajandır. Gebelikte her olguda fetusa gelebilecek olası tehlikeylehastaya sağlanması beklenen yarar arasında tercih yapılmalıdır.6-merkaptopürin alan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi lö-kopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur.İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve bliyer stazgö-rülmüştür. Bazan anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir.6-merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmişve nadiren de bağırsak ülserasyonu meydana gelmiştir. Nadirenateş ve deri dö-küntüsü gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol 6-merkaptopürinin katabolizma hızınıazalttığından, birlikte uygulandıklarında, 6-merkaptopürininnormal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi şarttır. 6-merkaptopürinlebirlikte verilince varfarinin antikoagülan etkisinin engellendiğikaydedilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde ve çocuklarda normal günlük doz 2.5mg/kg’dir. Ancak uygulamanın dozu ve süresiPuri-Netholile birlikteverilen diğer sitostatik ilaçların türleri ve dozlarına bağlıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.