Puregon

Puregon

Flakon

Organon

Follitropin beta50 IU

Ambalaj: 50 IUx1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik çö-zücü ampul.

Endikasyon: Follitropinbeta, aşağıdaki klinik tabloların söz konusu olduğu kadın infertilitesinintedavisinde endikedir: Klomifen sitrat tedavisine yanıt vermeyenhastalarda anovülasyon; yardımla üreme programlarında multipl foliküloluşturmak amacıyla kontrollü hiperstimülasyon.

Kontra Endikasyon: Over, meme, uterus, hipofiz ya da hipotalamus kaynaklıtümörler; gebelik ya da laktasyon; follitropin betaya karşı aşırıduyarlık; tanısı konmamış vajinal kanama; primer over yetmezliği;polikistik over hastalığına bağlı olmaksızın gelişen over kistleriya da büyümüş overler; gebelikle bağdaşması mümkün olmayan genitalmalformasyonlar; gebelikle bağdaşmayan myoma uteri.

Uyarılar: Follitropin betaya karşı oluşan aşırı duyarlıkşimdiye kadar bildirilmemiş olmakla birlikte, anafilaktik yanıtolasılığı vardır; ilk enjeksiyonu doğrudan tıbbi gözlem altındauygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Follitropin beta ile tedavi edilen hastaların%5’inde istenmeyen overyen hiperstimülasyon gö-rülmüştür. Çoğul gebelikve ektopik gebelik riskinde çok hafif bir artış saptanmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Klomifen sitrat ile birlikte kullanımı folikülyanıtını artırabilir. GnRH agonistiyle hipofizer desensitizasyonoluşturulduktan sonra yeterli folikül gelişimini sağlayabilmekiçin daha yüksek doz follitropin beta kullanmak gerekebilir.

Doz Önerisi: Puregonsolüsyonu diğer başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.Overlerin dışarıdan verilen gonadotrofinlere karşı oluşturduğuyanıt kişiden kişiye ve kişinin kendi içinde büyük değişiklik göstermektedir.Bu da standart bir doz şemasını imkansız kılar. Uygulanan doz, overlerinyanıtına bağlı olarak hastaya gö-re düzenlenmelidir.Anovülasyon: Genelde,ardışık tedavi şeması önerilmektedir. Uygulamaya genellikle 75IU FSH aktivitesiyle başlanır. Bu başlangıç dozuna en az 7 gün süreyledevam edilir. Overlerde yanıt sağlanmazsa folikül gelişimi ve/veyaplazma estradiol düzeyleri yeterli farmakodinamik yanıtı gösterenekadar günlük doz kademeli olarak artırılır. Estradiol düzeylerindekigünlük artışın %40-100 olması optimal kabul edilir. Daha sonra preovulatuvarkoşullar sağlanana kadar günlük doza devam edilir.Yardımla üreme programlarında kontrollü over hiperstimülasyonu: Bu amaçla pek çok protokol uygulanmaktadır.Başlangıç dozu olarak en az ilk 4 gün boyunca 150-225 IU önerilir. Dahasonra, over yanıtına bakılarak, doz hastaya gö-re ayarlanır. Klinikçalışmalarda 75-375 IU’lik sürek dozunun 6 ile 12 gün devam edilmesiyeterli bulunmuştur. Bazan tedavi süresinin uzatılması gerekebilir.Uygulama şekli: Puregon, yanında verilen çö-zücüde çö-zülerek hazırlanır.Hazırlanan çö-zelti zaman geçirilmeden uygulanmalıdır. Enjeksiyonunağrılı olmaması ve enjeksiyon yerinden oluşabilecek sızmanın minimumaindirilmesi içinPuregonçö-zeltisi IM ya da SC yoldan yavaşça uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.