Remicade

Remicade

Remicade nedir ne için kullanılır, Remicade nasıl kullanılır, Remicade ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

İnfliksimab

Ambalaj:

 100 mgx1 flakon

Endikasyon:

 Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem harabiyetinin (erozyonlar ve eklem aralığında daralma)önlenmesi, metotreksat tedavisine karşın hastalığı aktif olan kişilerdeki fiziksel fonksiyonların geliştirilmesi ile kortikosteroid ve immünosupresanilaçlarla konvansiyonel tedaviyi yeterli sürede ve tam olarak aldıkları halde yarar görmeyenler ya da bu tedavileri tolere etmeyen veya tedavileri uygulamasının kontrendike olduğu aktif ve şiddetli Crohn Hastalığının tedavisinde,uygun ve tam olarak uygulanan konvansiyonel tedaviye rağmen (antibiyotikler,drenaj, immünosüpresif ilaçlar) yanıt alınamayan, fistül gelişimi olan Crohn Hastalarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 İnfliksimab ya da mürin proteinlerine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir. Sepsisli hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İnfliksimab tedavisinde akut infüzyon etkileri ve gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Hastalara, herhangi bir gecikmiş advers olay gelişmesi durumunda, derhal doktora başvurmaları öğütlenmelidir.İnfliksimabın, normal immün yanıtları etkileme ve hastayı fırsatçı enfeksiyonlara karşı predispoze edilme olasılığı bulunmaktadır. Gebe Kadınlara, ancak kesinlikle ihtiyaç görüldüğünde verilmelidir. Birçok maddenin ve immünglobülinlerin insan sütüne geçmesi nedeniyle ve anne sütü ile beslenen bebeklerde advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için taşıdığı önem dikkate alınarak, infliksimab tedavisinden sonra en az altı ay süre ile emzirmeye ara verilmesi kararı verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Viral enfeksiyon (örn. influenza, herpes infeksiyonları),ateş, baş ağrısı, vertigo/sersemlik, yüzde kızarmalar, üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu (örn. bronşit, pnömoni), dispne,sinüzit, bulantı, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anormal karaciğer fonksiyonları, döküntüler, kaşıntı, ürtiker, terlemede artış, deri kuruluğu,bitkinlik, göğüs ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Metotreksat, azatioprin ya da 6-merkaptopürin ile eş zamanlı olarak uygulandığında, infliksimab karşı antikor gelişmesinin azalttığı gösterilmiştir; bu durum kortikosteroidler ile birlikte kullanımda geçerli değildir. Diğer immunsupresif ilaçların olası etkileri ya da bu ajanların infliksimab farmakokinetiği üzerindeki etkilerine ilişkin başka hiçbir veri bulunmamaktadır.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde intravenöz kullanım içindir.Remicade Tedavisi,romatoid artrit ya da inflamatuar bağırsak hastalığı tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış, deneyim sahibi doktorların gözetiminde uygulanmalıdır.Remicade Uygulanan Tüm hastalar, enfüzyon sonrasında yan etkiler açısından en az 1 saat gözlem altında tutulmalıdır.Romatoid Artrit: Başlangıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 3 mg/kg dozunda intravenöz infüzyon; ilk enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 3 mg/kg dozlarında intravenöz infüzyon ve bundan sonra 8 haftada bir aynı dozda infüzyonlar şeklinde uygulanır. Tedavinin 22. haftasından sonra doz, eğer gerekirse, 10 mg/kg ye kadar arttırılabilir.Remicade,metotreksat ile kombinasyon halinde verilmelidir.Orta Dereceli ve Şiddetli Crohn Hastalığı: Konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt alınan hastalarda orta ve şiddetli hastalık aktivitesinin tedavisinde 2 saat süreyle 5 mg/kg tekintravenöz enfüzyon.FistülizanCrohn hastalığı: Crohn hastalığındakifistüllerin tedavisinde, başlangıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 5 mg/kg dozunda intravenöz infüzyon ve bu enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 5 mg/kg dozunda ekenfüzyonlar.Crohn hastalığı veRomatoid Artrit'te tedavinin tekrarlanması: Romatoid artritte, her sekiz haftada bir uygulanan tekrar tedavilerinin güvenilir ve etkili olduğu belirlenmiştir. Crohn hastalığında,bulgu ve semptomların tekrarlaması durumunda,Remicade İnfüzyonu izleyen 14 hafta içinde, tekrar uygulanabilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...